Dlouhých skoro třicet let nacházely stovky dětí s hendikepem (žáků a klientů) zázemí v pronajatých prostorách v různých částech města. Nyní mají konečně šanci získat vlastní budovu v pardubické Klášterní ulici. Již nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí díky výrazné dotaci z evropských fondů. Jenomže ani evropský příspěvek nestačí pokrýt veškeré náklady na rekonstrukci a vybavení tříd, tréninkové byty a pracoviště, dílny, relaxační místnost i tělocvičnu, ale také na výstavní prostor, inkluzivní a přednáškový sál a pedagogické centrum. Jak upozornila ředitelka školy Svítání, t.č. kapitánka lodi Mgr. Miluše Horská, škola se stane prostorem k setkávání nejen žáků a klientů, ale i návštěvníků při volnočasových aktivitách, kulturních akcích. Místem pro všechny. Spolu na palubě.

Zámek Úsobí.
Úsobí. Zámek, který se líbil Olze Havlové, byl také léčebnou. Dnes je zde krásně

Jakýkoli příspěvek pomůže lodi Svítání doplout do přístavu. Každý, kdo přispěje minimální částkou 500,- Kč, získá věrnostní kartičku Klubu Svítání, která přinese řadu výhod a bonusů u partnerů, přátel, příznivců a podporovatelů školy z celých Pardubic, Pardubického kraje. Lodivodové shánějí posily, aby se posádka #spolunapalube stávala stále početnější.

Nelze přehlédnout žlutou barvu, která se začala objevovat v ulicích Pardubic. Je to barva naděje. Spolu na palubě vyplouváme! Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.spolunapalube.cz . Kontaktní stánek se od 1. září nachází v AFI paláci Pardubice.

Tereza Komárková