Sportovní park Pardubice, který každoročně navštíví přes 100 000 lidí, letos přinesl i několik novinek. Jednou z nich byl běh přes řeku s názvem Suchou nohou přes Labe. Účastníci měli za úkol překonat v co nejlepším čase 60 metrů dlouhou lávku, která byla sestavena z plovoucích panelů. Výtěžek ze startovného šel na dobročinné účely.

O vtipné okamžiky nebyla při přechodu řeky nouze. Byla to stará dobrá nefalšovaná česká sranda. Podpora "přeběhlíků" diváctvem a mnohdy i členy rodiny byla veliká. Nechyběly svérázné komentáře na účet akterů překonávajících překážky. Většina běžců, jistě jen pro pobavení diváků, páchala elegantní skoky do vody, přestože to byl závod na čas. Schopnost udělat srandu převažovala a diváci to ocenili potleskem a výkřiky.

Jaroslav Černý