V pátek 29. 7. 2022 v 19 hodin na bývalém plochodrážním stadionu v Chrudimi začala velkolepá akce. Dojely balony zabalené v přívesných domovech za vozidly majitelů. Vozy zaujaly stanovené pozice a začalo sestavování. Návštěvníci aviatiky obklopili a začali se chovat jako čumilové. Část návštěvníků zaujala strategické pozice opodál v očekávání věcí příštích.

Pomalu se balony začaly sestavovat. Začala vlastní atrakce. Ventilátory začaly vhánět do balonů horký vzduch a tyto se pak začaly nafukovat. Což vyvolalo u diváků zvýšení pozornosti. U košů balonů se začaly vytvářet skupinky, které se připravovaly na vzlet. Většinou to byli sami aviatici, členové jejich rodin a někdy i jiní dovezení.

Před 56 lety byl položen základní kámen hotelu a vysílače Ještěd.
FOTO, VIDEO: Před 56 lety byl položen základní kámen hotelu a vysílače Ještěd

Byl čas odpoutat se od země a vznésti se do oblačných výšin. Všem balonům se to povedlo a diváci každý vzlet doprovázeli audio pokřikem "Jó" a potleskem. Příjemným překvapením bylo, že u každého z balonů zůstal nejméně jeden řidič, aby dojel na místo, kde balon přistane. Je třeba vystavit přihlížejícímu diváctvu velké poděkování za bezchybné chování, přívětivou atmosféru. Aviatikům se nepletli do jejich práce více, než je na takovýchto akcích zvykem. Taktéž i dětské diváctvo pěší či kočárkové se chovalo pěkně a svým doprovázejícím nedělalo problémy. Poděkování i psím návštěvníkům, že byli poslušně na vodítku nebo v blízkosti majitelů.

Popřejme aviatikům, ať i za rok tuto akci uskuteční. Tak za rok zase nashle!

Jaroslav Černý

Pro úplnou dokumentaci je zde ještě 8:25 minut videa z akce.

Zdroj: Youtube