Armádní řidiči ze 14. pluku logistické podpory zabezpečují nákladní přepravy ve prospěch Armády České republiky v tuzemsku i zahraniční. Na cestách jsou téměř nepřetržitě dnem i nocí a za jeden rok najedou tolik kilometrů, jakoby devětkrát objeli zeměkouli (po rovníku). Nejčastěji, přibližně z 95 procent, využívají logistici k nákladním přepravám pozemní komunikace, pouhých pět procent pak řeší prostřednictvím železniční přepravy.

„Silniční přeprava má pro nás své výhody i z pohledu vybavení pluku přepravní technikou. Disponujeme totiž především nákladními automobily značky Tatra v různých modifikacích. V posledních letech rostou nejen nároky na množství, rychlost a kontinuálnost zabezpečení nákladních přeprav, ale také požadavky na manipulovatelnost a skladování materiálu. Významným trendem je samozřejmě kontejnerová přeprava, která je v mnoha ohledech výhodnější a univerzálnější pro všechny druhy nákladních přeprav – silniční, železniční, leteckou i námořní. Průměrně ročně přepravíme přes 5500 tun nákladu a najedeme přes 350 tisíc kilometrů, což se nám daří bezproblémově zvládat právě i díky využití kontejnerové přepravy,“ přibližuje výhody silniční a kontejnerové přepravy plukovník gšt. Miroslav Horáček, velitel 14. pluku logistické podpory.

Modernizace železniního uzlu Pardubice a trati Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová. Stav 18. února 2022.
FOTO: Nádraží v Rosicích se mění. Brzy vytrhají koleje ve směru na Stéblovou

Ačkoliv přeprava po železnici dnes již není využívána tolik, jako v letech minulých, přesto stále hraje v armádě důležitou roli. Konkrétně je nedílnou součástí některých multimodálních přeprav, kdy je kombinována s ostatními druhy přeprav a tvoří nezbytný článek přepravního řetězce. Nezbytná je také u přeprav většího počtu některých druhů bojové či nadrozměrné techniky. Také proto je výcvik v nakládání na železnici součástí pravidelné vševojskové přípravy vojáků i jednotek vyčleněných do aliančních uskupení v rámci Severoatlantické aliance.

V březnu se logistici z Pardubic účastnili pravidelného výcviku v nakládání a upevňování pozemní techniky a materiálu na železniční vozy. Praktickému „výcviku na železnici“ nejprve předcházela celodenní odborná teoretická příprava, kterou pro vojáky ze 14. pluku logistické podpory každoročně zabezpečují specialisté z královéhradeckého Regionálního střediska vojenské dopravy. Oproti předchozím letům, kdy byl výcvik situován přímo na místní vlakové nádraží, se dějištěm toho letošního, stala železniční vlečka v areálu kasáren Letiště Pardubice. Jedním z důvodů změny místa výcviku byla rekonstrukce místního vlakového uzlu, tím druhým pak úspora času a dalších prostředků.

Výstavba humanitární základny u Liptovského Mikuláše.
FOTO: Tábor pro čtyři sta uprchlíků z Ukrajiny stojí! Podívejte se, jak rostl

Během jednoho týdne zde postupně absolvovali výcvik vojáci ze všech rot pardubického 141. zásobovacího praporu i vojáci z velitelství pluku. Vojáci nejprve postavili univerzální nakládací rampu a po té následoval vlastní výcvik v navádění, najíždění a upevňování kolové vojenské techniky na železniční vozy.

„V takovém rozsahu výcvik pořádáme zpravidla jednou ročně, proto je naší snahou docílit maximální možné účasti vojáků, kteří zde mají možnost zdokonalit své znalosti a dovednosti v nakládání na železnici. V neposlední řadě jsme chtěli umožnit všem, včetně nováčků, aby se účastnili celého procesu, počínaje výstavbou univerzální nakládací rampy, až po vlastní navádění techniky na železniční vozy. Vojáci si také osvojili a zdokonalili problematiku upevňování přepravovaného materiálu a techniky. Areál kasáren nám pro výcvik poskytl řadu výhod, od dostatečných manipulačních prostor, optimálního time managementu, až po eliminaci dříve nezbytné přepravy velkého poštu osob a techniky na místní vlakové nádraží,“ doplňuje k výcviku kapitán Pavel Kopeček z oddělení bojové přípravy 14. pluku logistické podpory.

Helena Řebíčková