Z druhé strany zeměkoule nedávno přesídlil jeden nádherný přelud tzv. ďábelských prstů až k nám do Čech. V daném případě k zámku Karlštejnu u Svratky. O prázdninách rozkvétá zdomácnělý květnatec Archerův; o co krásnější, o to smrdutější stopkovýtrusná houba. A důvod? Puch po zdechlině totiž vábí mouchy a ty pak pomáhají s jejím rozmnožováním.

Právě neodbytné havěti vděčíme za obohacení krajiny vezdejší, neb teprve před sto lety tato pěti až sedmiramenná „chobotnička“ s domovinou v Austrálii byla popsána v Evropě ve Francii. Z východofrancouzského horského pásma Vogézy se doslova rozlétla do všech směrů.

Vlastimil Hloupý