19. červen nebyl zvolen náhodou, právě dnes se totiž měl konat poslední SokolGym v Ostravě. "Chtěli jsme ukázat, že i přesto, že se nemohlo kvůli protiepidemickým cvičením setkání, které je tradiční mezisletovou akcí konat, sokolové nezahálejí a stále na sobě pracují," říkají náčelnice Sokola Anna Jurčíčková a náčelník Petr Svoboda.
"Krokovku" jak byla výzva "Roztančeme jaro" přejmenována, cvičili sokolové napříč republikou a pak se sjeli do měst, kde se měl SokolGym konat. 
Do Brna dorazili například ze Střelic u Brna či Syrovic společným autobusem, který vypravila župa Jana Máchala. V Pardubicích zase bylo vidět sokoly z Hradce Králové (Pražské předměstí) a řady dalších jednot.
Na všech zúčastněných bylo vidět, že jim setkání dělá velkou radost.

Jiří Reichl