Hospoda U Čápa byla původní stará formanská hospoda. Za první republiky byl jejím nájemcem komunista Alois Hartman, a tak se zde scházívali jeho straničtí přátelé. Prý využívali i služeb místních dam, protože tento podnik sloužil také jako veřejný dům. Hospodu navštívil i Klement Gottwald.

V 60. a 70. letech se U Čápa scházívala tzv. závadová mládež a máničky, což bylo trnem v oku vládnoucí garnituře. V roce 1978 tak byla uzavřena a nahradilo ji Muzeum dělnických tradic. Dnes už tam žádné muzeum není.

Víte, kde byste tuto kultovní pardubickou hospodu našli? Hlasovat můžete v naší nevýherní anketě, na výběr máte ze tří možností.

Zdroj: kniha Pardubické restaurace a hotely: Historie a současnost (nakladatelství Helios)

Odpověď na otázku ze 17. února: Obec, v jejímž okolí se za války těžila pryskyřice pro německý průmysl, se jmenuje Litošice.