Náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka navštívil ve středu útvary v posádce Pardubice. V průběhu dopoledne se setkal s veliteli a hlavními funkcionáři 14. pluku logistické podpory a Správy letiště. V odpoledních hodinách generál Řehka zavítal do Centra leteckého výcviku, jedné z odborných divizí státního podniku LOM Praha.

Náčelníka Generálního štábu AČR doprovázel velitel pozemních sil generálmajor Roman Náhončík, velitel vzdušných sil generálmajor Petr Čepelka, ředitel sekce logistiky MO ČR brigádní generál Róbert Bielený a vrchní praporčík armády štábní praporčík Peter Smik.

S příslušníky logistického pluku a Správy letiště se generál Řehka setkal za dobu svého působení ve funkci poprvé. Seznámil se s aktuální situací u obou útvarů, prohlédl si prostory kasáren, navštívil park techniky logistiků, prostory a areál Správy letiště. Velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček seznámil generála Řehku se strukturou útvaru, personálním obsazením, naplněností technikou a aktuálně plněnými úkoly. Hovořil také o nasazení sil a prostředků pluku v rámci plnění úkolů vyplývajících z členství v NATO a EU.

Logistici předvedli novou přepravní techniku

Po úvodním brífinku následovala prohlídka Polního servisního pracoviště a parku vojenské techniky. Generál Řehka se zajímal o stav používané logistické techniky, využití moderních kontejnerových kuchyní VARIEL, chladírenských kontejnerů a nerezových kontejnerů na pitnou vodu a také o nové tahače Scania R650 A6x4. Tyto jsou určeny pro přepravy pásové a kolové techniky a logistici je nedávno převzali společně s teleskopickými návěsy Goldhofer MPA 5 (245).

„Současné konflikty nám jasně ukazují, že logistika hraje jednu z klíčových rolí v reálném boji a byla dlouhodobě opomíjena. I to je jeden z důvodů, proč je logistika jednou z priorit armády a musíme její modernizaci věnovat velkou pozornost,“ uvedl generál Řehka.

Během dopoledne se společně s ostatními hosty zúčastnil besedy s vojáky obou útvarů. Ti se nejvíce zajímali o aktuální změny v oblasti personální politiky resortu.

Projekt revitalizace Červeňáku počítal i se zachováním starých vojenských objektů. Známá budova starého důstojnického klubu je ale v havarijním stavu. Město ji tak nejspíše nechá zbourat.
Příroda ovládla opuštěné vojenské území. Armádní budova v Červeňáku půjde k zemi

„Mít kvalitní personál, to vnímám jako největší výzvu. Lidé jsou důležití, my to víme a snažíme se pro to dělat maximum. Pracujeme na tom a postupně odstraňujeme zbytečné zátěže, budujeme zázemí pro vojáky v kasárnách a snažíme se jim vytvořit adekvátní podmínky pro službu,“ dodal generál Řehka.

U Správy letiště Pardubice přivítal návštěvu velitel letiště podplukovník gšt. Radoslav Matula se svými zástupci. Představil strukturu a hlavní úkoly útvaru, mezi něž patří zabezpečení nepřetržitého letového provozu, naplňování smluvních vztahů mezi Ministerstvem obrany ČR a třetími stranami a dozor nad leteckým výcvikem posluchačů UO Brno a pilotů AČR. Podrobně se věnoval modernizačním projektům letiště. Ty se v letošním roce zaměřují především na nemovitou infrastrukturu, která byla v posledních letech hodně opomíjena. Během prvního pololetí úspěšně proběhla rozsáhlá oprava vzletové a přistávací dráhy a v nejbližších dnech započne komplexní oprava hangáru. Jsou to projekty, které se dotýkají chodu celého útvaru a mají stěžejní význam pro plnění úlohy záložního letiště pro ostatní letecké základny vzdušných sil.

Generál Řehka zavítal k vojenské hasičské jednotce a prohlédl si i speciální letištní techniku, kterou vojáci používají k údržbě letištních ploch a k přijetí letounů. Její skladba se postupně obměňuje, modernizuje a rozšiřuje tak, aby letiště bylo schopné přijímat nejen armádní a civilní letouny, ale i letouny armád NATO.

Létáme, opravujeme, modernizujeme

V přítomnosti velitele Vzdušných sil AČR generálmajora Petra Čepelky byl náčelník Generálního štábu ředitelem LOM PRAHA s. p. Jiřím Protivou informován o aktuálním dění jak v produktovém portfoliu, tak v ekonomickém vývoji strategického státního podniku Ministerstva obrany.

Generál Řehka navštívil pardubickou posádku. Zavítal k logistikům, na Správu letiště a do Centra leteckého výcviku.Generál Řehka navštívil pardubickou posádku. Zavítal k logistikům, na Správu letiště a do Centra leteckého výcviku.Zdroj: se svolením CLV

Dílčí témata s mottem „Létáme, Opravujeme, Modernizujeme v nových trendech“, cílila například na zajištění životního cyklu vrtulníkové platformy Mi „národní cestou“ pro AČR a partnery z EU a NATO, dále na servisní a simulační podporu vrtulníkové platformy H-1, na letecký výcvik v CLV, obnovu provozované letecké techniky či modernizaci nemovité infrastruktury, na případnou participaci při pořizování nové letecké techniky pro vzdušné síly, včetně letounů páté generace F-35, na spolupráci s dceřinou společností VR Group na projektech simulačních a výcvikových technologií nebo diverzifikaci portfolia také v tzv. nevojenských oblastech (strojní obrábění, galvanovna, vyvažování, repase historické letecké techniky, expertní a posudková činnost) pro civilní instituce.

Otec zesnulé Terezky Stačinové na sociálních sítích vyzval motorkáře, aby v pátek přijeli do Přelouče, kde se bude konat pohřeb. Ilustrační snímek.
Další tragédie mladé dívky. Motorkáři se znovu svolávají k poslednímu rozloučení

Následná neformální, avšak zcela konkrétní diskuze přinesla spoustu zajímavých poznatků, jak součinnost resortního státního podniku s klíčovým zákazníkem, tj. Armádou České republiky, v této složité bezpečnostní situaci ještě více zefektivnit a společně dostát realizaci modernizačních projektů české armády. Dalším bodem programu náčelníka GŠ AČR byla prezentace simulačního centra (TSC), které je organizační složkou státního podniku LOM PRAHA. V tomto unikátním pracovišti provádějí piloti taktického letectva nácviky řešení různých taktických a bojových situací za hranicí viditelnosti s podporou radarových řídících bojového použití a předsunutých leteckých návodčích. Rovněž zde lze procvičovat procedury QRA (Quick Reaction Alert) k zabezpečení aliančního pohotovostního systému NATINAMDS. Taktické simulační centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, a to z produkce dceřiné společnosti LOM PRAHA VR Group, umožňujícími téměř reálnou vizualizaci.

Helena Řebíčková, Iva Machová, Pavel Lang