V úterý 5. března navštívil naši školu Jon R. Star, Professor of Education, z Harvardovy univerzity v Massachusetts v U.S. Zúčastnil se dvou ukázkových hodin matematiky v 9. třídě, které připravil a odborně vedl Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D.

Hodiny matematiky byly zaměřené na téma rovnoramenný trojúhelník, jeho vlastnosti a různé způsoby konstrukce.  Žáci pracovali nejen na papír s tužkou, pravítkem a kružítkem, ale také s tablety v matematické aplikaci Geogebra. Hodiny probíhaly v anglickém jazyce. Žáci se aktivně zapojovali do výuky.

Ph.D. Lukáš Vízek působí na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Studentům se věnuje v předmětech zaměřených na didaktiku matematiky, užití počítačů ve výuce, rovinné geometrie, připravuje pro ně pedagogické praxe. V akademickém roce 2019/20 pracoval na Harvardově univerzitě v Massachusetts v U.S. v rámci Fulbrightova stipendia. Přijal ho zde Jon R. Star, Professor of Education, se kterým spolupracuje v oblasti geometrického vzdělávání dodnes.

Jon R. Star se věnuje flexibilitě při řešení matematických problémů, tedy schopnosti řešit úlohy různými způsoby, zvolit mezi nimi ty efektivní pro danou situaci a tím tvořivě pracovat v matematice.

Paní učitelka Jana Horáková od roku 2018 úzce spolupracuje s Lukášem Vízkem na pedagogických praxích. Od té doby na naší škole absolvovalo pedagogickou praxi 31 studentů. Díky této spolupráci pan Lukáš Vízek realizuje experimentální hodiny matematiky na ZŠ v Býšti. Návštěva proběhla v příjemné atmosféře. Myslím, že byla velkým přínosem pro všechny zúčastněné.

Mgr. Dana Slivková, ředitelka školy