Jejich úkolem je v co nekratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice, doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 90 metrů a trefit se do nich proudem vody. Existují soutěže, kde jedinou disciplínou je práce požární útok. Soutěžní tým má 7 členů, soutěží muži, ženy i mladí hasiči, kteří jsou členy SH ČMS nebo hasiči profesionálními. Důležitá je dokonalá souhra jednotlivých hasičů, protože každý má svůj konkrétní úkol. Strojník obsluhuje čerpadlo a napojuje na něj první savici , „košař spojuje savici s košem, dalšími v týmu jsou spojkaři, béčkači, obsluha rozdělovače, proudaři napojují hadice C a běží k terčům a naplňují je vodou. Družstvo startuje na zvukový nebo jiný pokyn startéra. V požárním útoku se pořádá nemálo ligových soutěží. Jedná se o série soutěží pořádaných v průběhu sezony na celém území republiky. Pravidla mohou být oproti pravidlům postupových soutěží, upravena.

Na soutěži se nastupuje na základnu, připravena je požární nádrž s vodou, materiál potřebný k požárnímu útoku musí být před startem uložen na základně. Motorová stříkačka dopravuje vodu z nádrže pomocí hadic k terčům. Jsou na ní napojeny savice, zakončeny sacím košem, dále vedou pouze 2 hadice typu C ukončené proudnicemi, s jejichž pomocí je směřována voda na terče.

Na soutěžích jsou používány buď sklopné terče, které spínají časomíru a také těrče nástřikové, u kterých je třeba naplnit nádržku vodou a poté časomíra sepne. Výsledný čas je dán časem terče, který je sepnutý jako druhý. Vyhrává družstvo s dosaženým nejlepším časem, ukončení útoku rozhodčí bílým praporkem odsouhlasí, pokud se objeví praporek červený, pokus je neplatný.

Požárnímu útoku předchází dlouhodobý a pečlivý trénink, při kterém je kladen důraz na dokonalé „vypilování“ každého jednotlivého úkonu a samozřejmě rychlost. Disciplína je velmi atraktivní podívanou. Na loňském mistrovství ČR v požárním sportu vytvořili hasiči HZS Královéhradeckého kraje národní rekord v požárním útoku časem 20,54 sec, v ženách tým dobrovolných hasiček Chválenic Z OKRESU Plzeň - město dosáhl času 23,16 sec. Na témže mistrovství se neztratili ani hasiči z SDH Bozkov na Semilsku, kteří se stali mistry republiky v požárním útoku časem 26,07 sec.

Věra Nutilová