Dne 18. listopadu 2023 se v kostel sv. Kateřiny v Horní Rovni konala nevšední akce. Římskokatolická farnost v Horní Rovni a Asociace svatého Floriána ČR za výrazné spolupráce místního pana faráře Dr. Jakuba Polívky uspořádali Podzimní pouť asociace s Hasičskou mší, slouženou ku cti sv. Floriána, patrona hasičů, jehož relikvie byla přítomnými speciálně uctěna.

Slavnostním hostem a poutním kazatelem byl Dr. Šimon Polívka, člen církevního soudu Litoměřice, děkan ve Vejprtech a vysokoškolský pedagog. Tato akce mezinárodního významu byla organizačně dokonale připravená, v průběhu mše zněla z kůru nádherná hudba trubky a varhan v podání vynikajících interpretů, paní Miloslavy Trungelové a pana Daniela Nerada. V rámci této akce převzali od Asociace významné ocenění zasloužilí členové hasičských sborů, ale i zachránci lidských životů.

O uložení ostatků svatého Floriána jsme psali zde: 

Převzetí relikvie sv. Floriána v Krakowě. Je určena  pro kostel sv. Kateřiny v Horní Rovni.
Do kostela v Horní Rovni uloží ostatky svatého Floriána

Kostel byl vyzdoben nádhernou květinovou výzdobou, mezi přítomnými účastníky byl mimo jiné i starosta obce Dolní Roveň Ing. Miloš Horák. Chcete-li nasát přátelskou atmosféru této akce, prohlédněte si obrázky v příloze.