Za krásného slunečného počasí se v úterý 14. května uskutečnilo setkání Zasloužilých hasičů v Staročeském muzeu v obci Trusnov.

Po přivítání vedoucím aktivu Miroslavem Vanišem a starostou OSH Pardubice Jiřím Bolehovským, se již v pěkném stylovém oblečení ujali slova manželé Kudrnovi, kterým toto muzeum patří. Komentovaná prohlídka a vystavené předměty všechny velmi zaujaly, protože většinu věcí znali ze svého dětství a mládí. Příjemnou atmosféru a malém posezení u kávy v Havířské hospodě na Kocandě zpříjemnil zpěvem a hrou na harmoniku pan František Albrecht z Jaroslavi. Vše dokumentoval a natáčel pan Bečička.

Poté se všichni přesunuli do místní restaurace, kde se o hasiče i hosty vzorně starala paní Jaroslava Šimonová, která připravila i chutný oběd.

Zasloužilé hasiče též přijel pozdravit náměstek pardubického kraje pan Josef Syrůček, ale také starosta obce Trusnova pan Milan Friml s manželkou, náměstek starosty OSH Pardubice Martin Pištora a bývalý starosta SDH Trusnov pan Jaroslav Jílek, který odpolední posezení okořenil spousty vtipy a spolu s harmonikářem bavili přítomné až do pozdních odpoledních hodin. Všichni přítomní odjížděli dobře naladěny s nezapomenutelnými zážitky a už se těší , pokud jim to zdraví dovolí na příští setkání.

Poděkování patří pracovnici OSH Pardubice Vladislavě Maškové, ale i všem, kteří se na zdařilém setkání podíleli.

Miroslav Vaniš, vedoucí aktivu ZH Pardubického okresu