Smlouvu o spolupráci podepsali v pátek 4. prosince 2020 v Holicích děkan fakulty Libor Švadlenka a ředitel automobilní školy Michal Šedivka. Obě vzdělávací instituce si od vzájemné kooperace slibují užší propojení středního a vysokého školství při výchově a vzdělávání studentů i pedagogů.

„Spolupráce naší školy s dopravní fakultou je dlouhodobá. V současné době například pracujeme společně s docentem Miroslavem Tesařem na projektu stavby repliky sportovního vozu Lotus. Naši studenti vykonávají ve spolupráci s fakultou praktické odborné maturitní práce, k nimž nám fakulta poskytuje speciální měřící techniku a laboratorní techniku,“ uvedl ředitel Michal Šedivka a dodal, že velký přínos pro studenty automobilní školy očekává od zapojení vysokoškolských odborníků do výuky.

Publikaci Hasičská technika v Pardubickém kraji vydalo nakladatelství Tváře.
Přehlížený poklad. Dobrovolní hasiči opatrují stříkačky staré i sto let

„Odbornou zdatnost našich pedagogů pak jistě zvýší i profesní školení přímo na fakultě,“ doplnil Šedivka. Střední škola automobilní Holice se podpisem smlouvy zařadila po bok Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová, která se na sklonku letošního září stala první oficiální fakultní školou Dopravní fakulty Jana Pernera.

Lukáš Peška