Obyvatele Holic čekalo o vánočních svátcích velké překvapení. Na travnatém prostranství před průčelím kostela sv. Martina vyrostla rozsáhlá betlémská scéna. Unikátní nejen způsobem ztvárnění, ale i počtem postav. Jedná se o ručně malovaný deskový betlém, jehož figury dosahují téměř životní velikosti. Vznikl přímo v Holicích a zhotovit ho nechal tamní spolek Kultura pro město (Kultura pro město).

„V řadě míst se na náměstích nebo u kostelů s dřevěnou salaší a Svatou rodinou setkáme, ale v našem městě tomu tak dosud nebylo. Rozhodl jsem se to změnit a své kamarády jsem nemusel ani moc přemlouvat,“ říká předseda spolku a radní města pro oblast kultury Lukáš Peška, který měl již od začátku jasno, že betlém bude deskový. „Řadu hodin jsme trávili diskuzemi, zda má být betlém staročeský, exotický nebo jiný, jaké postavy do něj zařadit, kde ho postavit a jak figury ukotvit. Nakonec jsme připravili spíše obecnější zadání a čekali, jak si s betlémem poradí fantazie samotných autorů,“ pokračuje místopředseda spolku Petr Sopoliga.

V jednom se zadavatelé shodli hned – holický betlém přece musí vzniknout v Holicích. A tak padla volba na holickou „rodinnou“ autorskou dvojici. Veškeré práce se dřevem si vzala na starost řezbářka Lucie Bártová. Postavila nejen centrální salaš, ale vyřezala i jednotlivé figury, které na samotný závěr opatřila několika vrstvami laku. Ten má betlémšťany ochránit zejména před vlhkostí a deštěm. Život však postavám vdechl její synovec Bruno Klikar. Mladičký malíř tahy svého štětce prokázal neobyčejnou míru talentu. Postavy díky propracovanosti detailů i větších celků ztratily plochost deskového základu, působí plasticky a Bruno Klikar tak nechává vyniknout obličejovým rysům či záhybům šatů. Na malbách, nanášených na bílý základ akrylovými barvami, pracoval intenzivně tři měsíce a plně vycházel z vlastních představ a fantazie. Samotné malbě předcházela teoretická příprava. „Studoval jsem, jaké barevné odstíny se používaly nejen v době narození Krista, ale i na pozdějších, zejména barokních betlémech. Zjišťoval jsem také symboliku jednotlivých barev a tudíž jejich správné užití,“ svěřil se šestnáctiletý umělec, jemuž se i díky intimnosti osvětlení při práci podařilo do vzhledu postav vetknout jistý nádech tajemna.

Přestože začal betlém vznikat již v roce 2020, kdy spatřila světlo světa salaš se Svatou rodinou, volkem a oslíkem, v plné kráse se betlémská scéna zaskvěla až o nedávných vánočních svátcích. Kromě zmíněného osazenstva salaše s nebeským poslem na střeše tak k divákům obrazně promlouvají tři králové, doprovázeni třemi sluhy vedoucími koně, velblouda a slona. Z druhé strany přicházejí žena se synkem, poustevník a pastýř se psem a třemi ovcemi. A jaké mají s betlémem zadavatelé z holického spolku Kultura pro město plány do budoucna? „Část betlému slouží a bude sloužit jako součást tzv. živého betlému, který s přáteli hrajeme již několik let na farské zahradě. Rádi bychom betlém rozšířili ještě o několik figur a zvířat, ale zejména o zvoničku, aby si malí i velcí diváci mohli třeba pro splnění vánočních přání ručně zazvonit na betlémský zvoneček. Dalším záměrem je nasvícení každé postavy, které umožní scéně vyniknout i ve večerních a nočních hodinách,“ prozrazuje Lukáš Peška.

„Pokud se betlém lidem líbí a probouzí v nich radost, pak naše snaha dosáhla zamýšleného cíle. Osobně mám radost také z toho, že naše město zdobí dílo, které je ve svém ztvárnění zcela ojedinělé. Můj dík patří všem, kteří pomohli naplnit zprvu můj a následně náš společný sen,“ dodává Peška s tím, že betlém vznikl za podpory vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka a Města Holice (Město Holice). K vidění bude v Holicích až do pátku 21. ledna.

Karel Král