Už neskutečně dlouhou dobu žijeme ve zvláštním čase. Nemůžeme se navštěvovat, sportovat, nekonají se žádné společenské a kulturní akce, nemůžeme společně slavit ani žádná výročí, i když by bylo určitě co.

Chtěl bych tímto připomenout největší letošní výročí našeho města, a to 685. výročí první písemné zmínky o Holicích, tehdy ještě nazývaných jako Ekleinsdorf. Ale připomeňme si, jak to všechno začalo. První písemná zmínka je z 9. dubna 1336, kdy dobrodružný král Jan Lucemburský (*10.8.1296,+ 26.8.1346) v peněžní tísni zastavil tvrz a městečko Chvojno i s přilehlými vesnicemi - Ostřetínem, Bělečkem, Albrechticemi, Poběžovicemi, Ředicemi, Rovní a Holicemi, Pertholtovi, vyšehradskému proboštovi, Jindřichovi a Janovi, bratřím z Lipé za 2 000 kop grošů. Tolik první písemná zmínka o existenci Holic.

Asi první a rozhodně největší oslavy výročí našeho města probíhaly v roce 2002, tedy v roce 666. výročí. Prakticky celý rok se konaly různé akce zaměřené k tomuto výročí, např. 21. června se ve velkém sále kulturního domu konal koncert Filharmonie Hradec Králové a Academia trio Praha za řízení holického rodáka Jaroslava Šafaříka. Účastníci koncertu si vzpomínají, že po úvodních osmi taktech vypadla elektrická energie vlivem silné vichřice, a koncert byl dohrán v náhradním termínu 6. září 2002.

Hlavní akce proběhly ve dnech 28. - 30. června 2002. Z těch nejvýznamnějších jmenujme třeba otevření zrekonstruovaného náměstí, město dostalo k užívání nový městský znak a prapor, byla vydána příležitostná pohlednice i poštovní razítko k výročí 666 let, v KD byla zahájena výstava holických výtvarníků a v sokolovně asi dosud největší, a zatím nepřekonaná, souborná výstava historie Holic - Holické proměny. U stadionu se jel závod historických kol, konal se i fotbalový zápas holických zastupitelů proti holickým hostinským a obchodníkům. Městem prošel historický průvod s družinou krále Jana Lucemburského, který ke všem přítomným pronesl zdravici, a celá řada dalších akcí.

Doufejme, že současná situace se už co nejdříve začne zlepšovat a dovolí nám konečně všechny aktivity, které nám jsou dnes zapovězeny. Buďme negativní, ale s pozitivní myslí!

Václav Kment, kronikář města Holice