Královský hrad Zvíkov patří mezi naše nejvýznamnější gotické hrady. August Sedláček, náš nejznámější hradolog, ho nazval králem českých hradů. Nachází se nad soutokem Vltavy a Otavy a je obklopen ze tří stran vodou.

Založen byl pravděpodobně Přemyslem Otakarem 1. ve 13.stol.První zmínka pochází z roku 1234. Za Václava 1. a zejména za Přemysla Otakara 2. byl přestavěn a značně rozšířen. Největší slávy ale dosáhl za vlády Karla 4., který tady rád pobýval a před stavbou Karlštejna si ho zvolil za úschovnu korunovačních klenotů.

Ve své historii Zvíkov vystřídal hodně majitelů, patřil Rožmberkům, Švamberkům, Eggenbergům, Schwarzenberkům. Poslední úpravy zaznamenal 1751 po požáru. Poté už chátral a v 19. stol. už o něm můžeme mluvit jako o zřícenině. V 70. a 80. letech 20. stol. byl opraven v souvislosti se stavbou Orlické přehrady. Při stavbě přehrady bylo zatopeno podhradí se dvěma branami, mlýnem a kostelem sv. Mikuláše.

Zvíkov si oblíbili čeští umělci 19. stol. Ladislav Stroupežnický sem umístil děj úspěšné veselohry Zvíkovský rarášek. Ve hře vystupují majitel Zvíkova Kryštof ze Švamberka, jeho manželka Eliška z Rožmberka a rozverný host – básník Mikuláš Dačický z Heslova. Zvíkovský rarášek je místní strašidlo, které podle pověsti děsívalo hosty. Zvíkovský rarášek se hraje na nádvoří a tradice divadelních představení trvá již desítky let, až do současnosti.

Záchranářská operace v chatové osadě v Hrobicích
Hasiči evakuovali zaplavenou chatovou osadu u Hrobic. Podívejte se ve videu

Na hrad přijel i František Kožík a rozhodl se napsat hru Noci na Zvíkově, aby se zde nehrál jen Zvíkovský rarášek, ale i jiná hra.V Nocích na Zvíkově vystupují skutečné postavy a probíhají dramatické události ze 13. stol. Zvíkov rád navštěvoval i Mikoláš Aleš.

Milovníci staré architektury si tady přijdou na své. Nejstarší částí hradu je Hlízová věž. Najdeme zde nádvoří s gotickými arkádami s lomenými oblouky. Kaple sv. Václava patří k nejkrásnějším gotickým interiérům u nás, jsou zde i fresky z 15. stol. Vidět můžeme komnaty zdobené gotickými nástěnnými malbami, zbrojnici, která patří k nejstarším prostorám hradu. Rytířský sál patří k největším hradním prostorám.Byl upraven do původní gotické podoby.

Kurfiřtská síň, taneční sál, patří k nejzajímavějším. V místě královských ložnic jsou terasy, z kterých jsou krásné výhledy. Okolo hradu se zachovaly hradby z 13. stol.

Jan Dlask
Při střelbě v Praze zahynul prof. Jan Dlask, pocházel z Pardubic, také zde učil

Název hrad dostal podle polohy nad dvěma řekami, jejichž vlny zvučely až do výšky hradu. Zwiek znamenalo ve staročeštině zvuk. A tak se hrad původně nazýval Zwiekov. Existuje však i pověst, která vysvětluje název hradu zase jinak. Dcera praotce Čecha si oblíbila muže, kterého její otec neměl rád. Proto s ním uprchla a na místě dnešního hradu při soutoku dvou řek se usadili a postavili si zde chatrč, ve které spokojeně žili. Po letech praotec Čech se svou družinou zabloudil a najednou spatřil ženu, ve které poznal svou dceru. Usmířili se spolu a praotec Čech jim zde postavil srub, jenž pak byl nazýván podle zvyknutí si Zvykov, později Zvíkov. Kdoví, jak to bylo.

Jisté ale je, že pod hradem je přístav a po Orlické přehradě pod Ždánickým mostem můžeme doplout až k Orlíku a prohlédnout si i ten.

Alena Hesounová