Igor Chaun začal své vyprávění stručným popisem svého dětství a studentských let, včetně vztahu s jeho rodiči. Popsal, jak se utvářel jeho smysl pro spravedlnost a rebelii, která byla důležitá pro jeho pozdější úlohu v sametové revoluci.

Vyprávění dále pokračovalo popisem událostí a demonstrací od ledna až do listopadu 1989, až do osudné demonstrace 17. listopadu 1989. Jelikož byl Igor na této demonstraci v první linii, dokázal velice barvitě vylíčit okamžiky při zásahu pohotovostního pluku SNB a červených baretů.

Cesta pana Chauna do nejužšího vedení Občanského fóra a studentského stávkového výboru zakončila téměř dvouhodinový monolog, po kterém následovala volná diskuze, fotografování a prostě sousedské posezení téměř do půlnoci.

Děkujeme panu Chaunovi za mimořádný zážitek. Dozvěděli jsem se i věci okolo sametové revoluce, které se nikde oficiálně neobjevily v tisku. Pan Chaun byl velice mile překvapen přijetím a atmosférou a slíbil, že se určitě vrátí.

David Šteffel