Vladislavský sál je určitě jedna z nejznámějších památek Pražského hradu. Majestátní sál je 13 metrů vysoký, 16 metrů široký a 62 metrů dlouhý. Monumentální prostor sloužil při korunovacích českých králů a inaguracích československých i českých prezidentů. Nejinak tomu bude i letos. Vladislavský sál bude tradičně vyzdoben, zaplněn poslanci a do funkce bude uveden náš pan prezident.

Jaroslav Černý, Pardubice

Kladrubské klisny.
FOTO: Pozvánka na příjemný výlet na Pardubicku. Park Mošnice nezklame

Vladislavský sál sloužil od 16. století především královské reprezentaci. Odehrávaly se zde korunovační slavnosti a hostiny, rytířské turnaje, trhy s uměleckým a luxusním zbožím. Tato reprezentační funkce je částečně zachována dodnes: ve Vladislavském sále se konaly volby prezidenta republiky a stále zde probíhají slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky. S Vladislavským sálem sousedí Sněmovna, která zařízením svého interiéru přibližuje způsob jednání sněmu po roce 1627, a kostel Všech svatých. Z jihozápadního rohu Vladislavského sálu vede portál do Ludvíkova křídla s místnostmi České kanceláře. V její druhé místnosti bylo v roce 1618 zahájeno České stavovské povstání, když byli z okna do hradního příkopu vyhozeni dva místodržící s písařem. České stavovské povstání bylo prvním konfliktem třicetileté války (1618 - 1648). Z vyhlídkové pavlače při jižní stěně Vladislavského sálu se otvírá krásný výhled do zahrady Na Valech a na Prahu. Z Vladislavského sálu se dnes vychází po Jezdeckých schodech, vystavěných původně pro příjezd rytířů na koních přímo do sálu k turnajům. Schodiště je zaklenuto složitou pozdně gotickou krouženou klenbou. Zdroj: hrad.cz