Vůbec mě jeho mediální výstupy a nekoncepčnost bohužel nepřekvapují, když se v březnu o uzavírání škol dozvěděl z médií dříve než od vlastního premiéra. Ještě více se blýsknul výrokem, že mateřinky se v podstatě nikdy nezavřely, umyl si zase ruce, bylo to přece jen na doporučení ministerstva, o tom všem si přece rozhodli oškliví zřizovatelé - většinou města a obce.

Řešit školky zavírání/otevírání školek je asi přece jen moc kontroverzní, tak se k tomu raději jako ministerstvo školství, přestože je to součást vzdělávacího systému, hlásit nebudeme a strčím před problémem hlavu jako pštros do písku, však oni si nějak poradí. Anebo raději připravíme metodiku, kterou s nikým dopředu nekonzultujeme. Na poslední chvíli ji pošleme k připomínkám např. Svazu měst a obcí ČR, ale dáme jim jen hodinu na vyjádření, abychom měli na MŠMT alibi, ale zároveň nám do toho nikdo příliš nekecal, protože my to máme přece geniálně vymyšlené. Co na tom, že lidi z praxe nechali všechnu práci a okamžitě se vrhli na připomínky, to asi v Práglu nikoho nezajímá. Ministerstvu ani nevadí nerovný metr, že např. šestileté dítě v první třídě má podle metodiky MŠMT úplně jiná pravidla hry pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví než šestileté dítě jako předškolák v mateřince. V základce musí být 15 žáků ve třídě a dodržovat dvoumetrové rozestupy, v mateřince jich ministrovi 26 nevadí, děti mají přece většinu času trávit venku včetně přestávek, déšť nedéšť. Ještě komičtěji působí doporučení, že zaměstnanci škol a ředitelé mají zase hlídat ulice mimo areály škol, aby se tam rodiče a děti při příchodu neshlukovali, protože je to přece nebezpečné.

Mládež vychovávají téměř půl století
Mládež vychovávají téměř půl století

Ministr bez mrknutí oka hodil přes palubu i ředitele a jejich zaměstnance. Pedagogy, kuchařky, školníky, uklízečky netřeba jako zaměstnance chránit (a tím i děti), respirátor nebo rouška není přece ochranná pracovní pomůcka, ale osobní pomůcka, píše v metodice, poraďte si. O režimu stravovaní na základkách v uvedeném režimu nemluvě, co na tom, že se to reálně nedá stihnout. Pokud se tedy na větších školách začne oběd vydávat prvním strávníkům v 10 a posledním ve 14 hodin odpoledne. Ale i tady má pštros řešení, tak ať si děti nosí jídlo z domu, nevadí, že doteď to byla neprolomitelná věc, právě z důvodů hygienických, to už je fakt groteska. A vy pedagogové a nepedagogové to všechno pohlídejte!

A co ta nedobrovolná dobrovolnost rodičů? Zmatky a nekoncepčnost okolo ošetřovného je už jen tragikomickým vyvrcholením a třešničkou na dortu. Milí rodiče, do školy a školky můžete dát děti dobrovolně, ale pokud dítě nenastoupí, tak přijdete o ošetřovné, které bylo původně garantováno do konce června. Pokud tedy nedáte prohlášení, že je to riziko ze zdravotních důvodů pro vaše dítě, tak vám možná uvěříme, ale to už musíte na ministerstvo práce a sociálních věcí a okresní správy sociálního zabezpečení. Teď to hodíme na ně! Já jen dodám, že tady už by to chtělo tlumočníky ze závěru pohádky o Šíleně smutné princezně, aby to rodičům vysvětlili.

Achjo, je mně z toho, jak to ministerstvo školství s rodiči, žáky, vedením škol a školek, pedagogy a nepedagogy, obcemi a městy koulí, smutno. Vylekaný Pštros však spoléhá na to, že my na městech a obcích si zase ve spolupráci s hygienou nějak společně poradíme.

Jakub Rychtecký, náměstek primátora Pardubic zodpovědný za školství

Ilustrační foto.
Čtyři nápady inspirované klimatem bojují o cenu