V rámci programu Den Pardubického kraje proběhl na Pernštýnském náměstí v Pardubicích slavnostní nástup pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice, které byl při příležitosti 100. výročí Československé obce legionářské předán čestný název praporečníka Karla Bezdíčka. Součástí celé ceremonie bylo i věnování stuh teritoriální jednotce hejtmanem Pardubického kraje, primátorem města Pardubice a poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Janem Řehounkem.

Ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice uvítal významné hosty v historickém sále na pardubické radnici mezi nimiž byl i bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář. Velitel nastoupené pěší roty Aktivní zálohy poté podal hlášení o připravenosti jednotky ke slavnostnímu aktu veliteli Velitelství teritoria plukovníku gšt. Antonínu Genserovi.

Na základě rozhodnutí předsednictva republikového výboru Československé obce legionářské byl následně předán z rukou zástupce Československé obce legionářské Viktora Šinkovce dekret čestného názvu praporečníka Karla Bezdíčka veliteli pěší roty Aktivní zálohy nadporučíku Vratislavu Šemberovi se slovy: „Je mi ctí, že nosíte jméno tohoto legionáře a věřím, že budete hájit základní kameny naší státnosti stejně jako on“.

Friends Fest v Pardubicích.
Nad závodištěm létaly bojové vrtulníky, na dosah byl Pandur i Land Rover

Zástupce Pardubického kraje radní Miroslav Krčil současně při této příležitosti dekoroval prapor pěší roty Aktivní zálohy stuhou, kterou věnoval hejtman Pardubického kraje. Stuhu pěší rotě na této akci předali také poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a člen výboru pro obranu Jan Řehounek a primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát jako výraz ocenění činnosti této pěší roty Aktivní zálohy. Celý slavnostní ceremoniál doprovázela Ústřední vojenská hudba Praha a význam celé akce zdůraznili příslušníci roty Nazdar v dobových uniformách.

Krajské vojenské velitelství Pardubice se také historicky hlásí k odkazu československých legionářů ve Francii, kde se každoročně účastní slavnostních ceremonií a pietních aktů. Z toho důvodu pozdravil vojáky Aktivní zálohy i prezident Asociace československých dobrovolníků ve Francii Pavel Lesak slovy: „Teritoriální jednotko, je mi ctí, že je Vám předán čestný název tohoto legionáře, který projevil tolik odvahy a hrdinství během svého působení v cizinecké legii ve Francii“.

K nastoupeným vojákům promluvil také armádní generál Josef Bečvář, který ve svém vystoupení poděkoval za práci všem vojákům Armády České republiky a připomněl dlouhou a náročnou cestou, která vedla ke vzniku jednotek aktivní zálohy. S krátkou zdravicí vystoupil také plukovník James Er Hackbarth, vojenský přidělenec pro obranu Velvyslanectví Spojených států amerických, který ve svém projevu, jež byl celý v českém jazyce, ocenil, jak si Česká republika váží svých hrdinů z první a druhé světové války. Plukovník Genser ve svém projevu apeloval na vojáky pěší roty: „Udělení čestného názvu je slavnostní okamžik, ale je to také závazek být stejně dobrý jako osoba, jejíž jméno přijímáte – čestný, poctivý, vytrvalý a nezlomný.“

Street Food Festival.
FOTO: Pouliční jídlo Pardubáky baví. Burgry jim připravil i Pavel Berky

„Vojáci této teritoriální jednotky jsou bezesporu srdcaři. Pevné jádro pěší roty tvoří stále ti, kteří do ní vstoupili už při jejím vzniku. Příprava k plnění úkolů spojených s obranou vlasti je pro ně samozřejmostí stejně jako pomoc v krizových situacích nebo podpora integrovanému záchrannému systému v Pardubickém kraji“ prohlásil po ukončení ceremonie kapitán Cach z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Pardubická jednotka Aktivní zálohy nese nyní čestný název praporečníka Karla Bezdíčka, který vyrůstal v nedalekých Sezemicích u Pardubic. Karel Bezdíček po krátkém působení v otcově krejčovské živnosti odešel do světa a usadil se v Paříži, kde se stal členem pařížského Sokola. V Paříži jej také zastihlo vypuknutí první světové války. Spolu s krajany se stal v Bayonne dobrovolníkem francouzské cizinecké legie a v rámci proslulé roty Nazdar na frontě v Champangi se stal jejím praporečníkem. Své hrdinství prokázal při památném útoku dne 9. května 1915 v bitvě u Arrasu, kde padl v krutých bojích své jednotky proti německé obraně. Vzniku samostatného Československého státu se již nedožil. Jisté však je, že padl v boji jako hrdina a věřil, že padne-li v boji, nebude jeho smrt marná.

Tereza Kembická