Nesmíme zapomenout na 100. výročí úmrtí dašického rodáka a ve své době dělnického předáka, maršála chudých, pana Josefa Hybeše. I když v Dašicích prožil spíš své dětství a většinu života působil v Brně, se svoji rodnou obcí byl stále spjat. V dobách bývalého politického režimu byl oslavován zejména komunistickou stranou, ale z dostupných pramenů víme, že on byl myšlením spíše sociální demokrat a vznik KSČ pouze podpořil.

Josef Hybeš.Josef Hybeš.Zdroj: archiv V. Stibora

V Dašicích máme Hybešovu ulici, bustu před tělocvičnou ZŠ a ve své době bylo jeho jméno využíváno ve více případech (OZS Dašice, ZDŠ Dašice atd…)

Dnes se na Josefa Hybeše zapomíná a je to škoda. Není tolik zdejších rodáků, kteří by se se tak či onak dostali do povědomí tolika lidem jako Hybeš. V pondělí 19. července to bylo rovných 100 let, kdy náš známý rodák v jednasedmdesáti letech zemřel.

Vladimír Stibor

Ve fotogalerii se můžete podívat na historické obrázky z Dašic.