Jelikož se počítám mezi občany, kterým na rodné obci záleží, nevynechal jsem ve svém životě žádné volby, kterých jsem se mohl zúčastnit. Volím ve volebním okrsku 1, tj. přímo v budově Obecního úřadu Dolní Roveň. Většinou chodíme navečer prvního volebního dne. Tentokrát jsme udělali výjimku a vyrazili společně s manželkou již kolem šestnácté hodiny. Volby v obci jsou letos specifické, kandiduje celkem osm volebních uskupení a o 15 míst v zastupitelstvu se uchází více než 110 kandidátů. Volby v obci letos táhnou, o tom žádná.

V 16:15 hodin, tj. 2 hodiny 15 minut mělo odvoleno 103 voličů z celkového počtu zapsaných 741. V procentuálním vyjádření 13, 9%. Občané živě diskutovali i před budovou OÚ, kde zároveň studenti Univerzity HK a Masarykovy univerzity v Brně prováděli formou ankety volební průzkum. Jak to dopadne? Stejně tak jako v jiných místech v ČR bude jasno zítra v odpoledních hodinách. Potěšitelné je, že občané k volbám jdou a mají zájem o život a celkové dění ve své obci, potěšitelné je, že nezůstávají lhostejní a ruku k dílu jsou ochotni přiložit i mladí! Již to je zárukou toho, že se bude obec dále rozvíjet i v letech budoucích.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň