Hlavním protagonistou večera bude umělecký vedoucí souboru Collegium 1704, vynikající dirigent, cembalista a specialista na interpretaci staré hudby Václav Luks. Spolu s Barocco sempre giovane bude účinkovat též sopranistka Michaela Šrůmová.

Na koncertu zazní díla Carla Philippa Emanuela Bacha, Johanna Bernharda Bacha, Giovanni Battisty Pergolesiho, Antonia Vivaldiho a Jana Antonína Koželuha. Tento koncert se uskuteční ve spolupráci a s finanční podporou pražské Akademie múzických umění.

Josef Krečmer