Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti POKOS je jedním ze stěžejních pilířů tohoto projektu, protože kvalitní příprava žáků a studentů ve všech oblastech včetně obrany vlasti je důležitá pro úspěšné zvládnutí všech typů krizových situací.

Tentokrát proběhlo školení učitelů ve vzdělávacím a školícím zařízení ochrany obyvatelstva, kterým disponuje statutární město Pardubice. Tento funkční úkryt se nachází na sídlišti Dubina.

Vědeckotechnický pokrok přinesl lidské společnosti vedle prospěchů a benefitů i zvýšení rizika vzniku mimořádných událostí a krizových situací. S vývojem společnosti dochází i k proměnám bezpečnostního prostředí a objevují se nové bezpečnostní hrozby. Příprava občanů k obraně státu má být jedním z nástrojů obranné politiky a nedílnou součástí plánování obrany státu. V České republice je tato oblast předmětem vzdělávání a výuky ve školách, která je zakotvena v zákoně o zajišťování obrany České republiky od roku 1999.

VIDEO z otevření krytu na Dubině v roce 2023

Zdroj: Čížková Nikola

Důležitou součástí tohoto školení bylo nejen přiblížit témata obrany státu, ale také navázat vzájemný kontakt mezi školami a Krajským vojenským velitelstvím Pardubice. Pedagogickým pracovníkům byly představeny podpůrné programy, které mohou v rámci své výuky využít, ať již jsou to projektové dny armády na školách, účast jejich žáků a studentů na branně-vědomostních soutěžích nebo při prezentacích vojáků na akcích na veřejnosti.

Do přípravy občanů k obraně státu se zapojují i vojáci aktivní zálohy. Z tohoto důvodu seznámil učitele velitel pěší roty Aktivní zálohy teritoriální jednotky kapitán Vratislav Šembera za podpory vojákyně rekrutačního pracoviště Pardubice s problematikou převzetí výkonu branné povinnosti. V rámci svého výkladu se snažili zvýšit povědomí o tom, že obrana státu není pouze záležitostí ozbrojených sil a profesionálních vojáků, ale hlavně občanskou povinností a morálním závazkem, který může každý občan naplnit například vstupem do aktivní zálohy. Kapitán Šembera měl ve výkladu k zúčastněným velmi blízko, protože v civilu sám zastává pozici ředitele soukromého gymnázia.

Pardubice otevřou k prohlídkám veřejnosti stálý kryt civilní obrany. Poskytne návštěvníkům informace o možných rizicích na území města i o tom, jak je možné se před nimi chránit.
Žádná Potěmkinova vesnice. Pardubice nově otevřely funkční kryt civilní obrany

Vzhledem k tomu, že součástí přípravy občanů k obraně státu je i příprava obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci, byla pro učitele připravena zajímavá přednáška vedena zkušeným vojenským instruktorem boje zblízka rtn. Marianem Žákem ze 141. zásobovacího praporu.

"V rámci projektu POKOS se snažíme občany a mládež připravit na různé mimořádné situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě a zároveň se jim snažíme vysvětlit, jak se v takových situacích zachovat. Z tohoto důvodu bylo hlavní myšlenkou udělat školení v tomto funkčním krytu. Účastníkům tak bylo představeno toto zařízení, které mohou využit v rámci vzdělávacího programu pro svoje žáky či studenty, a zároveň se seznámili s prostorem a technologií. Děkuji Jiřímu Kynclovi, vedoucímu oddělení krizového řízení kanceláře primátora z magistrátu města Pardubice, za pomoc při realizaci této akce“, uvedla Tereza Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice. Současně pro ně byly připraveny informace a ukázky expozic o tom, jak je možné se chránit v případě, kdy dojde ke vzniku události, která může ohrozit jejich zdraví či život.

Pro velký zájem o toto školení byl pro pedagogy připraven i další termín.

Tereza Kembická