Pardubická firma ERA minulý rok podepsala smlouvu, na jejímž základě přidá dalších sedm stanic do sítě přehledového systému, který sleduje provoz na letišti v německém Mnichově. Mnichovské letiště tím vyřeší potřebu monitorování pohybů letadel po provozních plochách v okolí nově postaveného terminálu. Tím počet stanic systému, který jistí bezpečnost největšího leteckého přístavu v Bavorsku, vzroste na 47. Pohyb servisních vozidel navíc monitoruje 310 majáčků SQUID umístěných na střeše automobilů jezdících v perimetru letiště.

Letiště.Zdroj: archiv ERA

Pozemní sledovací systém MSS by ERA byl na mnichovském letišti instalován v roce 2006 a rozšířen naposledy v roce 2012. Potřebu dalšího rozšíření přinesla jednak plánovaná výstavba nového terminálu, jednak rostoucí vytížení letiště, které v minulých letech dosáhlo milionu cestujících ročně.

Mnichovské letiště plánuje dokončit stavbu nového terminálu ve tvaru písmene T v roce 2022. Systém NEO musí pokrýt všechny jeho budovy a stojánky, „vidět“ do všech koutů. Experti ERA proto provedli obhlídku místa a navrhli možnosti rozmístění stanic tak, aby tento cíl byl splněn. Kvůli pandemické situaci, která omezila cestování a na čas dokonce zavřela hranice, bylo nutné to učinit virtuálně - na dálku pomocí video přenosů a telekonferencí s mnichovskými kolegy, kteří s kamerami v terénu sloužili jako prodloužené oči pardubického týmu. Samotná instalace započala loni na podzim, závěrečné kolo testů před uvedením do provozu je plánováno na jaro 2022.

Po rozšíření sítě na 47 stanic se mnichovský letištní systém stane největším svého druhu na světě spolu se systémy v Madridu a indonéské Jakartě.

Lenka Reichová