Formou praktických ukázek zaměstnanci nacvičovali s dětmi hygienu rukou, ošetření drobných ran, ukázky první pomoci kamarádovi, seniorům, osobám upoutaným na invalidní vozík a nácvik přivolání první pomoci.

K modelovým situacím byly použity didaktické panenky za účelem vnímání mimiky poškozených. Jedním z hlavních cílů setkání bylo poznání, že i děti mohou pomoci při záchraně života a zdraví. S programem pro děti pomáhala Střední průmyslová škola chemická, obor kadeřnice, které v závěru předvedly dětem ukázky úpravy moderních dětských účesů.

Druhá část dne byla věnována teorii první pomoci a praktickému nácviku evakuace pacientů. S těžkými úrazovými stavy se museli vypořádat zaměstnanci léčebny a zaměstnanci úřadu městského obvodu Pardubice 7. Odborné znalosti jim předali zástupci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Simulaci poranění a těžkých zdravotních stavů velmi věrohodně předvedli studenti SPŠ chemické. Personál musel provést vyšetření zranění, odborný zásah, postiženého evakuovat.

Ve venkovním prostoru LDN Rybitví za odborného dohledu probíhal nácvik hašení uměle vytvořeného požáru. Odborné výkony na jednotlivých stanovištích hodnotili komisaři z oboru. Všechny tři subjekty se dohodly na budoucí dlouhodobé spolupráci v edukačních programech pro veřejnost i zaměstnance LDN Rybitví. Praktické zaměstnání splnilo svůj účel a ukázalo připravenost a odbornou zdatnost zaměstnanců. Výsledek poslouží vedení léčebny, které plánuje odbornou přípravu zaměstnanců prohlubovat a podobné nácviky v budoucnu pravidelně opakovat.

LDN Rybitví

#clanek|4170532