Bez zápalu všech našich zaměstnanců by se nám nepodařilo vybudovat pracovní tým profesionálních a nadšených lidí s cílem pečovat o pacienta, klienta, který je centrem našeho zájmu k jeho maximální spokojenosti. Kolem křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v základních denních činnostech se rozvíjí komplexní týmová péče, u které je nutná dobrá koordinace a aktivní přístup. Vedle léčebné a komplexní ošetřovatelské péče se neobejdeme bez práce kvalitního rehabilitačního týmu, který se denně věnuje individuálně či kolektivně rehabilitaci pacientů. Probíhá kognitivní rehabilitace s cílem pro hospitalizované pacienty organizovat každodenní duševní aktivity.

V našem zařízení je provozována edukační ambulance, sociální poradna. LDN Rybitví se stala akreditovaným ventilačním centrem pro osoby se spánkovými poruchami. Výchova dětí k podání první pomoci kamarádům a občanům, chování ke starým lidem jsou jedním z cílů našich setkání, které pravidelně organizujeme. Ocenění, které LDN Rybitví získala, je pro nás zároveň zavazující a motivující k dalšímu zkvalitňování zdravotních a sociálních služeb celého zařízení.

Vedení Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví