Podivný rok 2020 se mílovými kroky blíží svému závěru. Ještě ani neskončil listopad a již před sebou máme první adventní neděli. Krásnou tradicí tohoto období se stalo v Dolní Rovni, že v pátek před první adventní nedělí byl slavnostně rozsvícen netradiční vánoční strom. Součástí vždy bylo i kulturní vystoupení dechového orchestru Bašapa či orchestru ZUŠ Karla Malicha v Holicích. U obecního úřadu se vždy sešlo kolem dvou stovek sousedů a spoluobčanů, podával se punč či svařené víno, dokola kolem byla cítit pohodová atmosféra blížících se Vánoc. V loňském roce se k této krásné tradici připojila další atrakce, u kostela v Horní Rovni byl slavnostně rozsvícen zajímavě umělecky koncipovaný betlém. Vedle toho byl ještě v Komárově osvětlen velký adventní věnec a v Litětinách vánoční smrk u zvoničky. Letošní covidový rok je jiný. Přinesl řadu společenských omezení, zákazů a dalších podobných opatření. Vedle toho obec v červnu postihla povodeň. Aby byl výčet nepříjemných mimořádností tohoto roku úplný, byla obec v době maškarního veselí zasažena opatřeními v souvislosti s výskytem ohniska ptačí chřipky v nedalekých Slepoticích. Část obce byla na základě veterinárních opatření zařazena do nejpřísněji postiženého ochranného pásma, což znamenalo především několikatýdenní domácí vězení pro místní domácí opeřence. Rok 2020 se blíží ke svému závěru. Všichni věříme, že končí rok blbec a ten příští bude daleko lepší. Občané věří, že budou vyslyšeny jejich petiční požadavky, že se podaří zrealizovat v obci taková opatření, která omezí nebezpečí opakování povodní. Všichni zároveň věří tomu, že koronavirus si už konečně vezme čert a začne se veřejně zpívat, hrát divadlo nebo fotbal. A začátek adventu? Skromně, bez doprovodného kulturního programu odstartoval. V obci toto období bude připomínat vše jako v roce loňském. Abych však byl úplně přesný, betlém na Horní Rovni se rozrostl, návštěvníky, resp. všechny kolemjdoucí, určitě zaujme nejen jeho osvětlení, ale i další připravované překvapení. V příloze přikládám pár obrázků z doby instalace betléma pracovníky Obecního úřadu i obrázky z pátečního rozsvícení vánočního stromu u OÚ v Dolní Rovni. V Horní Rovni, Litětinách a Komárově bude vše spuštěno bez doprovodného programu až v neděli. Vážení čtenáři, prožijte v klidu a pohodě zbytek letošního roku a hlavně, buďte zdrávi!

Jaromír Pýcha