Takoví lidé možná žijí vedle vás. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají. Poděkujte jim – nominujte je na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021. Nominovat výjimečné osoby, organizace i firmy může kdokoliv prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni do 31. října. Poté se sejde odborná komise a ocení několik z nich. Slavnostní vyhlášení oceněných počinů proběhne 6. prosince v Pardubicích.

Právě výše zmíněné vyjádření podpory a poděkování je hlavním cílem Oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje. To už pojedenácté připravuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem „Jsem rád, že dobrovolnictví a společenská odpovědnost se v Pardubickém kraji stále rozvíjí. To významně pomáhá neziskovým organizacím jak v jejich práci, tak při uskutečňování mnoha prospěšných projektů,“ nechal se slyšet Pavel Šotola, krajský radní za sociální péči a neziskový sektor, který má zároveň každoročně nad akcí záštitu. Pravidelně také jmenuje nezávislou komisi složenou ze zástupců veřejné správy, nezisku a podnikatelů. Ta vybírá z obdržených nominací vždy několik nejzajímavějších počinů.

Setkání s herci a dlouholetými protagonisty legendárních postav Jů a Hele, Jiřím Lábusem a Otou Jirákem.
Herci Jiří Lábus a Ota Jirák vyprávěli nejen o čtyřiceti letech v kůži Jůheláků

Záštitu nad akcí převzala také senátorka Parlamentu ČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. „Význam dobrovolnictví, podpora neziskové činnosti malými podnikateli i velkými firmami a samozřejmě samotná práce lidí v nezisku je v dnešní postkovidové době důležitější než kdykoliv před tím,“ zmínila Horská, která je také místopředsedkyní správní rady pořádající organizace KONEP. „Pevně doufám, že veřejnost využije dané možnosti poděkovat těm, kteří se v uplynulém roce významnou měrou zapojili pro dobrou věc a pomáhali druhým,“ přeje si senátorka. „Chceme společensky ocenit nejen jednotlivce, ale i organizace s firmami a přiblížit tak veřejnosti přínos všech pro občanskou společnost,“ dodává ke smyslu akce ředitelka KONEPu, Jana Machová.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují ochraně životního prostředí a dalším bohulibým činnostem. Posilují tak lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba dalším lidem. Nečekají na slova díků. Jsou ale na místě. Třeba právě prostřednictvím ocenění.

Neziskovky jsou všude kolem nás

Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z nich nevěnovala. Dobrovolní hasiči, kteří pomáhají a navíc v obci pořádají akce pro děti. Volnočasové kroužky, které děti vzdělají i baví. I tady působí dobrovolníci, i tyto organizace jsou neziskové. Veřejnost má nyní možnost nominovat ty, kteří pro své okolí dělají něco navíc.

I firmy mohou mít srdce na dlani. Zaměstnávají zdravotně znevýhodněné, podporují veřejně prospěšné projekty nebo dělají osvětu o společenské odpovědnosti

Co vlastně znamená společensky odpovědné podnikání? Taková firma třeba zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, funguje jako sociální podnik, pořádá veřejné sbírky, své zaměstnance vysílá jako dobrovolníky, finančně či materiálně podporuje činnost neziskových organizací. Není to samozřejmost ani povinnost. Oceňme tedy ty firmy, které svůj potenciál ve společnosti využily na maximum a pomáhají.

Marta Lindušková