Trasa běhu byla původně plánována po státních hranicích a jednotlivé útvary Armády České republiky měly přidělený svůj vlastní úsek. Avšak v návaznosti na hygienicko - epidemiologická opatření, přijatá k zabránění šíření nákazy novým koronavirem, došlo v průběhu září k zásadní změně v organizaci a průběhu celé akce. Výsledkem byl běh, organizovaný v omezených počtech pouze v domovských posádkách jednotlivých útvarů. Vojáci ze 14. pluku logistické podpory podpořili akci štafetovým během v posádkách Pardubice, Klatovy a Lipník nad Bečvou.

Každý běžec si jako symbolické startovné zakoupil náramek s nápisem „Běh pro válečné veterány okolo republiky 2020“, čímž přispěl částkou 50 Kč na podporu Vojenského fondu solidarity. Náramek si mohli zakoupit i ostatní vojáci, kteří se běhu nemohli zúčastnit, přesto chtěli akci morálně podpořit. Na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity byl za celý 14. pluk logistické podpory odeslán příspěvek v celkové výši 18 000 Kč.

„Zájem o akci samotnou, a také o možnost zakoupit si náramky s logem běhu a přispět tak do fondu solidarity, nás mile překvapil, protože byly vyprodané během pár chvil. Do organizace závodu i do vlastního štafetového běhu se vojáci zapojili s nadšením a obrovským nasazením. Někteří se dokonce rozhodli běžet štafetu i dvakrát, a tak se například v Pardubicích posledního úseku štafety zúčastnila pětadvacítka běžců. Vojáci v Klatovech a Lipníku nad Bečvou si dokonce k této příležitosti nechali na vlastní náklady vyrobit trička,“ dodává k zájmu vojáků o charitativní běh nadpraporčík Josef Šerý, vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory.

V Pardubicích běželo celkem 32 vojáků z velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu po trase z kasáren Letiště Pardubice, přes Valy, Lázně Bohdaneč, Srch a Sezemice, až k památníku Zámeček. O výběru trasy, kterou vojáci absolvovali ve vojenské ústroji, rozhodla významná událost. Dnem 28. října 2020 propůjčí prezident České republiky 14. pluku logistické podpory čestný název „PLUKOVNÍKA IN MEMORIAM ALFRÉDA BARTOŠE“. A právě proto si logistici na Pardubicku zvolili trasu, která vede přes místa spojená s působením Alfréda Bartoše a skupiny SILVER A.

„Alfréd Bartoš byl československý voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 až 1942 byl velitelem výsadkové skupiny SILVER A, která také spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora R Heydricha. Věříme, že zvolená trasa není jen pouhý běžecký úsek, ale zároveň uznání a respekt ke skupině Alfréda Bartoše  a  všem občanům Pardubicka, kteří neváhali spolupracovat s domácím odbojem a  zaplatili za to cenu nejvyšší, svým životem,“ zdůvodňuje výběr trasy nadpraporčík Josef Šerý.

Zabodoval pardubický četař Zbyněk Čermák ze 141. zásobovacího praporu. Rozhodl se 100 km trasu pokořit osobně, a tak celý minulý týden běhal každou volnou chvilku, za každého počasí, aby svého cíle dosáhl. V průběhu týdne svůj běh navíc dokumentoval a pravidelně posílal fotografie z míst, kterými běžel.

Všem vojákům, kteří se rozhodli „Běh pro válečné veterány“ podpořit, patří upřímný obdiv. A na závěr také jedno velké díky přímo od velitele 14. pluku logistické podpory plukovníka gšt. Ing. Miroslava Horáčka: „Jsem velmi mile potěšen účastí vojáků v tomto charitativním běhu. Fakt, že naši vojáci o akci projevili takový zájem a současně finančně přispěli na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity, vnímám především jako projev jejich empatie, sociální zralosti a sounáležitosti. Vojáci tím nejen vzdávají hold válečným veteránům, je to i projev solidarity a vědomí, že kdokoliv z nás může v budoucnu také potřebovat pomoc.“

kpt. Mgr. Helena Řebíčková