V Barchově jsme v letošním roce stavěli májku poprvé a spojili jsme stavění májky s tradičním pálením čarodějnic. Ženy a děti zdobily májku stužkami a muži ji připravili a ukotvili.

Jsme si vědomi toho, jaká by to pro nás byla ostuda, kdyby nám májku někdo odcizil, a proto ji bedlivě střežíme. Jsem přesvědčena o tom, že jsme májku v Barchově nestavěli poprvé a naposledy a každoroční stavění májky se stane novou barchovskou tradicí.

Děkuji všem občanům, kteří se podíleli na přípravě.

Iveta Krebsová, starostka obce Barchov