Masarykova ZŠ v Dolní Rovni slaví 90. výročí

Na vědomí všem se dává, v Dolní Rovni bude sláva! Krásná budova Masarykovy školy byla slavnostně otevřena v roce 1933. Velkou zásluhu na tom, že byla vybudována, má především nejslavnější rodák z Dolní Rovně, pan František Udržal, 8. předseda vlády Československa v letech 1929 – 1932, který předtím v období let 1921 – 1925 vykonával mimo jiné i funkci ministra národní obrany Československa.

V sobotu 21. 10. 2023 se konají oslavy přímo v areálu školy, slavnostní zahájení oslav je plánováno na 9:00 hodin. Úplný program oslav najdete na přiloženém obrázku pozvánky.

Jak už to bývá, dorazí i vzácní hosté. Já osobně se nejvíce těším na prohlídku budovy Masarykovy základní školy (dříve Měšťanské školy) v Dolní Rovni, stejně tak i na prohlídku zmodernizované budovy v Horní Rovni (dříve Obecné školy). Základní škola patří po celou dobu své existence k významným pilířům vzdělanosti širokého okolí. Tato škola otevřela brány života mnoha generacím nejen z Dolní Rovně, ale s ohledem na své spádové zaměření i z Moravan, Platenic, Ceradic, Uherska, Trusnova, Slepotic či Turova. A to jsem možná na některou obec ještě zapomněl…

Přátelé, máte-li čas a chcete-li zavzpomínat na roky povinné školní docházky, máte ideální příležitost.