Když procházíte kolem MŠ Starý Mateřov, můžete si každý přečíst informaci o probíhající aktivitě čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, pod záštitou MŠMT a v gesci Nadačního fondu Lepší život.

Na vratech školky jsou také obrázky knih, které rodiče se svými dětmi po dobu 5-ti týdnů četli, povídali si o poučení a kreslili obrázky a rodiče též zde měli možnost hlasovat, která kniha je nejhezčí, a to tak, že ke každé knize dali kolíček se jménem svého dítěte. Zkuste si i Vy tipnout, která kniha to vyhrála? Plot školky pak zdobily i všechny obrázky, které děti nakreslily.

Část náměstí Republiky rozveselila velikonoční výzdoba.
Obří vejce, zajíci a tisíce kraslic zdobí centrum Pardubic

Dne 22.3.2024 probíhala v MŠ Starý Mateřov závěrečná aktivita čtenářské pregramotnosti, kdy paní ředitelka Mgr. Monika Morávková přivítala milé hosty, a to starostu obce pana Ing. Václava Levinského a místostarostu obce pana Vladimíra Pozdníka, který na tuto aktivitu poskytl finanční dar, za který se nakoupily pro děti jejich 1.kouzelné knihy, a to Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství ADVENT-ORION. Aktivity se zúčastnilo 27 dětí se svými rodiči a ty se již těšily na milé překvapení v podobě jejich kouzelné knihy. Paní ředitelka přivítala hosty a na začátek všechny děti, za zvuku harmoniky, zazpívaly hostům píseň KNIHA JE NÁŠ DOBRÝ KAMARÁD, aby tak i pan starosta vnímal, jaký je ve školce úžasný pěvecký sbor. A podařilo se. Hostům se zpívání moc líbilo, a tak vše mohlo začít.

Nejdříve si děti poslechly poučný příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život a dozvěděly se, že každá kniha, která má v sobě nějaké poučení je kouzelná a že pokud se budou podle těchto rad řídit, tak se změní i jejich život. Když shlédly nejdelší a nejmenší knihu, při které se rozlehl školkou velký smích, již byly natěšené, že si brzy půjdou pro svou 1.kouzelnou knihu. Ale nebylo to tak jednoduché. Každé dítě (ty stydlivější a menší šly s paní učitelkou) přišly k panu starostovi, podaly mu ruku, musely se podívat do očí, pozdravit a představit se. Teprve až pak mohly od místostarosty pana Vladimíra Pozdníka, kterého v obci všichni velmi dobře znají a vnímají i jeho poctivou práci v oblasti obkladačství, obdržet tu očekávanou kouzelnou knihu. Přitom ale nesměly zapomenou poděkovat, protože vědí, že na kouzelná slovíčka prosím a děkuji se nesmí zapomínat.

Natálie Ledrová, 19. března 2024, 3570 g, 51 cm, Sopotnice.
Podívejte se na miminka narozená v Pardubickém kraji ve 12. týdnu roku 2024

Za celý průběh aktivity patří velké poděkování celému učitelskému personálu pod vedením ředitelky MŠ paní Mgr. Moniky Morávkové, za jejich zapálení pro tuto aktivitu a vedení dětí k morálním hodnotám, ale největší poděkování patří hlavně rodičům, které se na této aktivitě podíleli a spolupracovali a také hlavnímu sponzorovi panu Vladimíru Pozdníkovi, protože bez sponzorů tyto aktivity nejsou tak hodnotné a přínosné pro děti jako v MŠ Starý Mateřov. Po konečném vyhodnocení, šly děti ven a my jsme s paní ředitelkou a hosty poseděly a zhodnotily celý průběh čtenářské pregramotnosti.

Paní ředitelka nám též ukázala a předala nám zpětnou vazbu od jedné maminky v tomto znění: Dobrý den, projekt se nám oběma líbil. Každý večer čtu dětem knížky, a tak bylo mně i synovi přínosem, že máme každý týden novou knížku, kterou si navíc pyšně nese ze své oblíbené školky. Text vybraných knížek byl pro něj srozumitelný, kapitoly byly úměrně krátké a ponaučení hned poznal. V příběhu, kde si děti nechtěly plnit své povinnosti a následně je začaly plnit, si šel syn dobrovolně uklízet jako děti v knížce…… Když jsme po přečtení shrnovali, co v knize bylo, byl schopen vše převyprávět. Rád i kreslil , což jindy doma nikterak nevyhledává. Když jsme četli o jezevci, běžel do plyšáků a připravil si na ráno do školky jezevce…… Dnes se ptal, jaká bude další kniha a byl smutný, že je konec. A to její synek netušil, že si odnese ze školky svou 1.kouzelnou knížku Hnědáček a nalezená podkova, jako vzpomínku na své dětství v MŠ Starý Mateřov.

Velikonoce na zámku.
Jarmark přilákal na nádvoří davy lidí. Obdivovali řemesla i živá zvířata

A my jsme rádi, že někteří rodičové se takto motivačně věnují svým dětem a podporují tak pozitivní rozvoj jejich charakteru. Při loučení paní ředitelka Morávková ještě dodala: „Aktivita byla pro nás velmi přínosná a chceme v ní pokračovat, protože je vidět, jak to příjemně působí na komunikaci v rodinách.“

Ing. Josef Vavřík