Když procházíte kolem MŠ Starý Mateřov, můžete si každý přečíst informaci o probíhající aktivitě čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, pod záštitou MŠMT a v gesci Nadačního fondu Lepší život.

Na vratech školky jsou také obrázky knih, které rodiče se svými dětmi po dobu 5-ti týdnů četli, povídali si o poučení a kreslili obrázky a rodiče též zde měli možnost hlasovat, která kniha je nejhezčí, a to tak, že ke každé knize dali kolíček se jménem svého dítěte. Zkuste si i Vy tipnout, která kniha to vyhrála? Plot školky pak zdobily i všechny obrázky, které děti nakreslily.

Dne 22.3.2024 probíhala v MŠ Starý Mateřov závěrečná aktivita čtenářské pregramotnosti, kdy paní ředitelka Mgr. Monika Morávková přivítala milé hosty, a to starostu obce pana Ing. Václava Levinského a místostarostu obce pana Vladimíra Pozdníka, který na tuto aktivitu poskytl finanční dar, za který se nakoupily pro děti jejich 1.kouzelné knihy, a to Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství ADVENT-ORION. Aktivity se zúčastnilo 27 dětí se svými rodiči a ty se již těšily na milé překvapení v podobě jejich kouzelné knihy. Paní ředitelka přivítala hosty a na začátek všechny děti, za zvuku harmoniky, zazpívaly hostům píseň KNIHA JE NÁŠ DOBRÝ KAMARÁD, aby tak i pan starosta vnímal, jaký je ve školce úžasný pěvecký sbor. A podařilo se. Hostům se zpívání moc líbilo, a tak vše mohlo začít.

Nejdříve si děti poslechly poučný příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život a dozvěděly se, že každá kniha, která má v sobě nějaké poučení je kouzelná a že pokud se budou podle těchto rad řídit, tak se změní i jejich život. Když shlédly nejdelší a nejmenší knihu, při které se rozlehl školkou velký smích, již byly natěšené, že si brzy půjdou pro svou 1.kouzelnou knihu. Ale nebylo to tak jednoduché. Každé dítě (ty stydlivější a menší šly s paní učitelkou) přišly k panu starostovi, podaly mu ruku, musely se podívat do očí, pozdravit a představit se. Teprve až pak mohly od místostarosty pana Vladimíra Pozdníka, kterého v obci všichni velmi dobře znají a vnímají i jeho poctivou práci v oblasti obkladačství, obdržet tu očekávanou kouzelnou knihu. Přitom ale nesměly zapomenou poděkovat, protože vědí, že na kouzelná slovíčka prosím a děkuji se nesmí zapomínat.

Za celý průběh aktivity patří velké poděkování celému učitelskému personálu pod vedením ředitelky MŠ paní Mgr. Moniky Morávkové, za jejich zapálení pro tuto aktivitu a vedení dětí k morálním hodnotám, ale největší poděkování patří hlavně rodičům, které se na této aktivitě podíleli a spolupracovali a také hlavnímu sponzorovi panu Vladimíru Pozdníkovi, protože bez sponzorů tyto aktivity nejsou tak hodnotné a přínosné pro děti jako v MŠ Starý Mateřov. Po konečném vyhodnocení, šly děti ven a my jsme s paní ředitelkou a hosty poseděly a zhodnotily celý průběh čtenářské pregramotnosti.

Paní ředitelka nám též ukázala a předala nám zpětnou vazbu od jedné maminky v tomto znění: Dobrý den, projekt se nám oběma líbil. Každý večer čtu dětem knížky, a tak bylo mně i synovi přínosem, že máme každý týden novou knížku, kterou si navíc pyšně nese ze své oblíbené školky. Text vybraných knížek byl pro něj srozumitelný, kapitoly byly úměrně krátké a ponaučení hned poznal. V příběhu, kde si děti nechtěly plnit své povinnosti a následně je začaly plnit, si šel syn dobrovolně uklízet jako děti v knížce…… Když jsme po přečtení shrnovali, co v knize bylo, byl schopen vše převyprávět. Rád i kreslil , což jindy doma nikterak nevyhledává. Když jsme četli o jezevci, běžel do plyšáků a připravil si na ráno do školky jezevce…… Dnes se ptal, jaká bude další kniha a byl smutný, že je konec. A to její synek netušil, že si odnese ze školky svou 1.kouzelnou knížku Hnědáček a nalezená podkova, jako vzpomínku na své dětství v MŠ Starý Mateřov.

A my jsme rádi, že někteří rodičové se takto motivačně věnují svým dětem a podporují tak pozitivní rozvoj jejich charakteru. Při loučení paní ředitelka Morávková ještě dodala: „Aktivita byla pro nás velmi přínosná a chceme v ní pokračovat, protože je vidět, jak to příjemně působí na komunikaci v rodinách.“

Ing. Josef Vavřík