Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je představit chemii jako přitažlivý a perspektivní studijní obor, který nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Letošní ročník je stejně jako řada podobných akcí poznamenán pandemií covid-19.

„Školní kola jsme stihli realizovat ještě prezenčně, a přestože probíhala v časové tísni, zúčastnilo se jich téměř 9 400 žáků z 398 základních škol. Následující krajská kola už jsme byli nuceni uspořádat distančně ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR, kterému patří poděkování za podporu,“ přibližuje za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing. Krajská kola soutěže se uskutečnila v jednotném termínu v úterý 26. ledna 2021. Soutěžící absolvovali vědomostní on-line test, který v časovém intervalu 70 minut prověřil jejich znalosti chemie. Test sestavil tým pedagogů SPŠCH Brno. „Snažili jsme se vytvořit takový materiál, který by bylo radost vyplňovat: zábavný, chytrý a přehledný. Zachovali jsme obvyklou dávku hravosti otázek, takže řada z nich měla podobu doplňovaček nebo křížovek. Zároveň jsme se chtěli vyvarovat nudného provedení, kdy žáci pouze vybírají správné odpovědi z nabízených možností. Výsledkem je sofistikovanější podoba testu, která přesto bere ohled na momentálně omezené možnosti výuky na základních školách,“ vysvětluje Tomáš Buriánek, vedoucí autorského týmu SPŠCH Brno. A dodává, že poděkování patří také Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice za odbornou spolupráci a společnosti Cirque za technickou realizaci testu.

Třetí kolo soutěže - regionální finále - proběhne prezenčně v jedenácti středních odborných školách: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice na Moravě, SŠLCH Olomouc, SPŠCH Brno, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SUPŠ Karlovy Vary, SPŠ Otrokovice a SŠO České Budějovice. Do regionálního finále postoupí 30 nejlepších žáků z každého regionu a jejich úkolem bude vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. Termín 3. kola stanoví pořádající střední škola podle aktuální epidemiologické situace. Vyvrcholením soutěže bude devátý ročník celostátního finále, který se uskuteční 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Čtyřicítka finalistů ze všech zúčastněných regionů absolvuje test teoretických znalostí a zkoušku praktických dovedností v laboratoři. Součet bodových zisků z obou částí finále rozhodne o nejlepším mladém chemikovi pro rok 2021. „Pevně věříme, že celostátní finále už se bude moci uskutečnit prezenčně a v plném rozsahu, bez omezení pro soutěžící i partnery. Přestože je situace v letošním školním roce velmi složitá, rozhodli jsme se nepřerušit kontinuitu soutěže a realizovat Mladého chemika i alternativní formou, jako v případě krajských kol. Celková účast téměř 9 400 žáků ukázala, že soutěž se těší velké popularitě i v době, která jí není příliš nakloněna. Rádi bychom proto poděkovali všem partnerům regionálních kol i celostátního finále, jejichž řady rozšířily již dvě zahraniční organizace, že zachovali mladým chemikům přízeň, protože bez jejich podpory by se soutěž nemohla uskutečnit,“ uzavřel Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, který je vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem celostátního finále.

Robert Čebiš