Český rozhlas Pardubice má ve svém téměř každodenním programu rozhovor se zajímavými lidmi pod názvem Máme hosty. Velmi oblíbeným moderátorem tohoto pořadu je Jakub Malý, kterému v rozhlasovém vysílání z Pardubic patří všední rána.

Středeční setkání 28. února 2024 bylo doslova unikátní, a to hnedle ze dvou hledisek. Hostem byl totiž Ing. Adolf Klein z Poličky, který v sobotu 2. března oslavil rovnou devadesátku.

Většinu svého profesního života strávil za katedrou střední ekonomické školy ve Svitavách (dnešní obchodní akademie). Pro svoje vystupování i postoje patřil mezi velmi oblíbené kantory, a tak studenty byl familiárně zván: „Náš Áda“. Ani v důchodu ovšem nezahálí a povyšuje tak poličskou kulturu a osvětu do vyšších pater. Zároveň je stálým členem redakční rady periodika Jitřenka Polička.

Druhá zvláštnost uvedeného setkání spočívá v tom, že oba pánové mají vlastně shodné příjmení (slovo klein totiž v němčině znamená malý.)

 Dodatek k návštěvě pana Kleina v rozhlase: stať Randolph

Randolph

Před několika léty se mi podařilo navázat spojení s naším bývalým profesorem střední ekonomické školy ve Svitavách. Pro svoje vystupování i postoje patřil Ing. Adolf Klein – (podepisuje se Adolf - Randolph Klein) mezi velmi oblíbené kantory, a tak studenty byl familiárně zván: „Náš Áda“. Pro nás to byl velký sympaťák, a jak se říká, na takové se prostě nezapomíná.
Ve všech následujících e-mailech se vždy podepisoval, jak je výše uvedeno. Jeho druhé jméno mi bylo záhadou. Nicméně jsem se domníval, že jde o připomenutí předků, ale raději jsem se ho neptal. Navíc moje přísná jazyková vizážistka Milena z Brna se začala „hrabat“ v jeho pomlčkách. A tak jsem jí odepsal, že v daném případě žádné její opravy nevyužiji a že respektuji projev osobnosti pana Kleina z Poličky a basta. A tak ve svých knihách i článcích jsem pokorně používal jím uvedený podpis.
V březnu letošního roku se náš Áda dožívá požehnaných devadesáti let. Musím se přiznat, že jsem „spískal“ jeho vystoupení v Českém rozhlase Pardubice. Rozhovor byl úžasný a špičkový moderátor Jakub Malý se ho na rozdíl ode mě pohotově zeptal, jak přišel ke jménu Randolph.
Pan Áda mu zcela vyčerpávající odpovědí a tím pádem i posluchačům sdělil:
„Měl jsem přátele, kteří mi zapůjčili životopis politika Winstona Churchilla a tam jsem se dozvěděl, že jeho otec se jmenoval Randolph a jeho syn byl taktéž nositelem tohoto jména.
Poté jsem o tom vypravoval svým kamarádům a jednoho dne, když odjížděli, tak se se mnou loučili: Tak buď zdráv, Randolphe. A od té doby mi takto říkali a moje nové jméno se ujalo i mezi ostatními. Dá se říci, že s tímto oslovením žiju již 70 let.“A já se tak konečně dozvěděl, jak to vlastně je.

Autor: Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů ČR