Tak už je vše projednáno a odsouhlaseno a výstavba  terminálu B /autobusové nádraží/ v Pardubicích může začít. Dle mého názoru pouze z části, jako jiné záležitosti v Pardubicích. Uvedu níže.

Dle PP /prováděcí projekt/ bylo počítáno s provozní budovou cca za 50 milionů. Magistrát a zastupitelé se dohodli, že ušetří, od postavení této budovy ustupují. Ptám se, je to správné a ekonomické? Prý se dohodli se železnicí, která poskytne zázemí cestujícím v budově hlavního  nádraží v Pce. Na jak dlouho 5, 10, 20 roků nebo déle, jak byla uzavřena smlouva? Nebo se terminál staví na 3 až 5 roků? Dle mého názoru se tato budova musí stejně postavit, což ukáže čas až při provozu terminálu B. Za horších podmínek a větší peníze, nebo se magistrát a zastupitelé domnívají, že nikoli. Velice se přimlouvám, aby se celá záležitost ještě jednou projednala a provozní budova se postavila současně s terminálem B.

Spalovna

Spalovna nebezpečného odpadu v Rybitví je dobrým příkladem. Před 5 až 6 roky zastupitelé neuvolnili finance na zakoupení této spalovny. Nyní se lituje, že spalovna se nekoupila, viz čl.  primátora v Radničním zpravodaji 2. Domnívám se, že zastupitelé, kteří tenkráte hlasovali proti zakoupení, by nyní měli přispět ze svých prostředků na koupi spalovny a občanům za své jednání se omluvit, bylo by to fér jednání, či nikoli? Dle mého názoru jak zamezit provoz spalovny mimo koupě neexituje, nebo ano? Velice přeji vyjednávačům s majiteli spalovny o koupi, aby byli úspěšní. Nemá cenu hledat vady v projektu, v zákonech, vyhláškách atd. ale  záležitost řešit. Všem záležitostem, které se odsouhlasují na dobu delší než 10 roků, by měla  být věnována větší pozornost než dosud!

Obchvaty Pardubic

Další záležitost, to jsou obchvaty Pardubic, viz článek náměstka pana Kvaše v Radničním zpravodaji. Před několika roky /termín nepamatuji/ magistrát  svolal veřejné jednání do Kulturního domu v Hronovické ulici. Po vyslechnutí předsedajících jsem měl připomíku a návrh, aby se s některým obchvatem začalo hned. Bylo mi sděleno, že to není možné, neb nejsou vyřešeny pozemky s majiteli. Ptám se, nyní jsou tyto pozemky už vyřešeny?
V Pardubicích se doporučuje jízda na kole do zaměstnání. Dle nového  zákona o míjení
cyklisty autem je stanovena vzdálenost 1,5 m v případě, že rychlost auta je do 30 km/h, tato vzdálenost je pouze 1 m. Které ulice v Pardubicích tento zákon splňují při dnešním  provozu?  Budou to příslušné orgány řešit a jak? Nebo se všude dají značky s rychlostí 30 km/h? Nyní dost cyklistů jezdí po chodnících, v případě, kdy jsou přistiženi policií, platí pokutu. Jsem pro, aby cyklisté v těchto případech pokutu platili, ale  za  podmínek, že způsobí nehodu, poraní chodce, nebo ho omezí hrubým způsobem. 
Doufám, že na tato moje sdělení obdržím od příslušných orgánů odpověď.

Antonín Dvořák