Jaromír Pýcha, obyvatel Dolní Rovně, zaslal komentář k článku Pardubického deníku "Most u Uherska komplikuje stavbu dálnice D35. Otevře se o půl roku později".

Most se staví na dvě poloviny, každá na jedné straně koridoru, které se poté spojí. Stavbu zkomplikovalo vlhké podloží.
Most u Uherska komplikuje stavbu dálnice D35. Otevře se o půl roku později

Z článku vyjímám a cituji: ………….“Variantou je, že by se v původním termínu otevřela alespoň část úseku, a to od Časů do Dašic, kde je plánovaný sjezd. Tímto krokem by ale výrazně trpěly obce a města v okolí. Na jedné straně dálnice by doprava vlétla do Dašic, jejichž obchvat Pardubický kraj ještě nezačal stavět. Přípravné práce na obchvatu budou zahájeny na podzim a hotovo má být v druhé polovině roku 2023. „Nakonec nejspíš nedojde k vyvlastňování, jelikož jsme se s vlastníky zbývajících pozemků dohodli. Smlouva už se připravuje,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Tranzitní doprava by ale ze sjezdu u Dašic zamířila na druhou stranu a zkomplikovala by dopravní situaci v Dolní Rovni a dalších obcích, za nimiž by se napojila na silnici I/35. Částečným řešením by bylo například to, že by se v dotčených obcích zakázal průjezd kamionů. Nic by to ale nezměnilo na tom, že by v obcích výrazně narostl počet osobních aut.“

O čem to všechno je? ŘSD má zpoždění s mostem v Uhersku, přesto se chce světu chlubit hotovými 4 km… Ať to klidně Dolní Roveň dopravou odnese! Nebude to přeci poprvé…

Vždyť k nám pošlou i tu dešťovou, resp. přívalovou vodu z dálnice! Je mi smutno z toho, co vše si může někdo pro své politické body v naší zemi dovolit.

Nejsem stavař, ale cedule i mně napovídá dost. Projektantem celého úseku je společnost Valbek spol. s r.o. To budou určitě stavaři. Takže nemohu uvěřit zprávě z tisku, že se objevily nečekané problémy… Že by si při projektování nadjezdu Uhersko-Turov stavaři neprověřili podloží nadjezdu? Nevěřím. Tak to holt asi budou platit penále za způsobené zpoždění otevření celého úseku… Které my z Rovně nemíníme otevřením 4 km kousku odnést.

Jedinou nadějí je snad to, jak mám zprávy, že se obec chystá všemi možnými prostředky tomuto populistickému zprovoznění 4 km dálnice pro blaho svých občanů zabránit.

Jaromír Pýcha, občan z Dolní Rovně