Soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a prověrky praktických dovedností v laboratoři. Pro žákovské týmy se uskutečnila také týmová soutěž projektů. Celkem se klání zúčastnilo více než 6 500 žáků devátých tříd ze 193 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. „Letošní účast byla rekordní a předčila naše očekávání. Dokládá stále rostoucí zájem mladých o chemii, která se stává i vyhledávaným studijním oborem,“ uvedl ředitel pořádající SPŠCH Pardubice Jan Ptáček.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bohužel z důvodu pandemie koronaviru nemohlo uskutečnit, a tak předání cen proběhlo individuálně a za přísných hygienických podmínek v prostorách agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje. Oceněni byli soutěžící ve čtyřech kategoriích.

V nejprestižnější kategorii jednotlivců zvítězila Markéta Poláčková z pardubické ZŠ Polabiny 3, která si jako výhru odnesla tablet a řadu dalších cen. „Vítězství jsem vůbec nečekala, po praktické části v laboratoři jsem si moc nevěřila. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a já se můžu radovat z tabletu, který využiju při dalším studiu. Baví mě chemie, fyzika i matematika a jednomu z těchto oborů bych se ráda po absolvování gymnázia věnovala, “ prozradila nejlepší mladá chemička. Na druhé příčce se umístila Michaela Sajdlová ze ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, která získala chytrý telefon od společnosti Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto. Třetí místo obsadila Anna Rezková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou a odměnou jí byl interaktivní robot Ozobot. Oceněno bylo všech 34 finalistů.

Soutěže projektů se zúčastnilo dvanáct týmů základních škol, které se pokusily nápaditě zpracovat letošní téma „Chemik na stopě zločinu“. Prvenství vybojovala ZŠ Štefánikova Pardubice s projektem Po stopách královny Kleopatry. Jejich prezentace se vyznačovala zajímavým historickým exkurzem, dobovými kostýmy a zdařilým dramatickým ztvárněním. „ Vyšli jsme z Shakespearovy tragédie a zaměřili se na její chemický obsah v podobě jedu, který Kleopatra použila. Žáci pracovali s obrovským nadšením a sami přicházeli s novými nápady. Škoda jen, že naše chemické divadlo jsme nemohli prezentovat při slavnostním vyhlášení výsledků, jak bylo původně plánováno,“ uvedla Miroslava Černohorská, jejíž tým si jako hlavní cenu odnesl sadu laboratorního vybavení od společnosti Kavalierglass. Druhé místo obsadila pardubická ZŠ Polabiny 3 a získala přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner. Třetí skončili žáci ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, kteří vyhráli automatickou pipetu a sadu plastových pipet od společnosti Eppendorf. Hodnotné ceny si odnesly všechny zúčastněné týmy.

V soutěži o nejlepšího učitele zvítězila Monika Hrabánková ze ZŠ Polabiny 3 Pardubice, která získala roční kuponové předplatné Východočeského divadla a řadu dalších cen. Druhé místo obsadila Miroslava Černohorská z pardubické ZŠ Štefánikova a třetí pozici vybojovala Dagmar Kunkelová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Obě pedagožky si odnesly dárkové balíčky od partnerů soutěže včetně vstupenek na představení Východočeského divadla na Kunětické hoře. Oceněni byli i učitelé, kteří se umístili na čtvrtém a pátém místě.

Soutěž o nejlepší školu kopírovala výsledky kategorie učitelů. Nejúspěšnější školou se suverénně stala ZŠ Polabiny 3 Pardubice, po níž následovala pardubická ZŠ Štefánikova a ZŠ Cerekvice nad Loučnou.

„Letošní ročník Mladého chemika přinesl nejen vysokou účast žáků a řadu nově zapojených škol, ale i nečekané komplikace v podobě pandemie koronaviru. Naštěstí se v našem regionu podařilo soutěž v plném rozsahu dokončit, museli jsme se vzdát pouze slavnostního vyhlášení výsledků a celostátního finále. Přesto Mladý chemik splnil své poslání a dokázal nastupující generaci představit chemii jako přitažlivý a perspektivní obor, který má smysl studovat. SPŠCH letos obdržela rekordní počet přihlášek ke studiu chemických oborů, takže od září budeme moci otevřít čtyři až pět maturitních tříd chemiků a jeden tříletý učební obor. Rádi bychom proto poděkovali všem učitelům a žákům, kteří se nad rámec svých povinností do soutěže zapojili, a také agentuře Czech marketing, pod jejímž dlouholetým organizačním vedením se Mladý chemik stal prestižní a vyhledávanou událostí celostátního rozsahu. Největší poděkování patří ale partnerům soutěže, kteří nám umožňují stále rostoucí projekt každoročně realizovat, což by bez jejich podpory nebylo možné,“ uzavřel ředitel SPŠCH Jan Ptáček.

Robert Čebiš