Ve čtvrtek 16. června 2022 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. „Celkem soutěžilo více než 17 000 žáků osmých a devátých tříd, což je téměř dvojnásobek loňské covidové účasti. Návrat soutěže na výsluní zájmu žáků i učitelů ukazuje, že chemie se pro mladé lidi opět stává velmi atraktivním oborem,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. „Probojovat se až do závěrečného klání předpokládá výjimečné znalosti a vědomosti. Podobné talenty cíleně vyhledáváme, protože jsme schopni poskytnout jim skvělé podmínky pro další odborný růst. Mnozí finalisté se k nám po maturitě rádi vracejí, aby u nás dokončili své vzdělání. Velice nás těší, že mezi letošními absolventy Fakulty chemicko-technologické najdeme i několik účastníků historicky prvního ročníku celostátního finále z roku 2013,“ dodal profesor Kalenda.

Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí soutěže určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Michal Čapek z pardubické ZŠ Polabiny 3, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2022. „V teoretické části soutěže jsem několikrát chyboval, ale práce v laboratoři mi šla překvapivě dobře. Přesto jsem neočekával, že bych mohl vyhrát. Chtěl bych proto moc poděkovat paní učitelce Monice Hrabánkové, která mě na soutěž skvěle připravila. Chemie je mým koníčkem a po absolvování gymnázia bych se jí rád věnoval. Po dnešním úspěchu mě to samozřejmě nejvíc táhne na Fakultu chemicko-technologickou,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou ředitelky odboru vysokých škol MŠMT Karolíny Gondkové notebook a od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístila Michaela Šubrtová ze ZŠ Odry Pohořská, která si odnesla tablet a příslib stipendia v hodnotě 36 000 Kč. Věcné ceny jí předal rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek. Třetí místo obsadila Josefína Řeháková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou, která převzala od ředitele Svazu chemického průmyslu ČR Ivana Součka chytré hodinky a od děkana FChT příslib stipendia v hodnotě 12 000 Kč.

Oceněno bylo všech 38 finalistů. Ceny předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPCE - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

Za úspěchy nejlepších žáků stojí především jejich učitelé, proto se uznání dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Učitelka vítěze Monika Hrabánková ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3 obdržela od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy čestné uznání a dárkové tašky od partnerů soutěže. Renatě Šandové ze ZŠ Odry Pohořská, která se finále nemohla zúčastnit, přiveze tutéž cenu její stříbrná finalistka. Ta ocenění převzala od prorektorky Univerzity Pardubice Petry Bajerové. Bronzové Dagmar Kunkelové ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou k úspěchu popřála proděkanka FChT Lucie Stříbrná. Děkan pořádající fakulty udělil oceněným učitelům také Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků byla oceněna i osobnost, která se výrazným způsobem zasloužila o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrnou medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie získal ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček.

Finálový den nabídl také pestrý zábavně-vzdělávací program. Pro učitele si pořádající fakulta připravila přednášku se zaměřením na nejaktuálnější technologie tisku, pro rodiče poutavou exkurzi v prostorách laboratoří a pro žáky i dospělé ukázky efektních pokusů. Vyvrcholení doprovodného programu patřilo science show Michaela Londesborougha, který si diváky podmanil interaktivním chemickým divadlem plným zábavy a působivých experimentů. Pořádající fakulta umožnila také soutěžícím i jejich doprovodu bezplatně přespat na univerzitních kolejích a poobědvat v menze, takže finalisté si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se žije vysokoškolákům.

„Letošní vysoká účast více než 17 000 žáků soutěž opět zařadila mezi nejpočetněji obsazované vzdělávací projekty určené žákům základních škol v České republice. Mladý chemik je nejúspěšnějším způsobem propagace a popularizace chemie u nastupující generace, přičemž zásadní podíl na tom mají učitelé. Bez dobrých učitelů by nebylo soutěžících, a proto právě jim patří velký dík. Rádi bychom tyto kvalitní pedagogy zapojili i do 3. ročníku soutěže učitelů Učme chemii atraktivně, kam se lze ještě do 31. července přihlásit. Úctyhodný počet účastníků Mladého chemika je také výsledkem celoroční usilovné práce realizačního týmu a široké podpory průmyslových společností a vzdělávacích institucí chemického zaměření,“ uzavřel ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček.

Pořadatelé soutěže Mladý chemik