Dnes, 8. května 2022, si připomínáme 77. výročí od konce 2. světové války. Den, kdy v Evropě skončil nejhorší konflikt v dějinách lidstva, je označován jako Den vítězství či jako Den osvobození od fašismu.

U Památníku II. světové války na Zborovském náměstí v Pardubicích jsme si dnes společně připomněli hrdinské činy všech, kteří bojovali za to, aby příští generace mohly žít v míru. Padlým hrdinům, díky nimž skončily hrůzy druhé světové války, se dnes přišli poklonit zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, představitelé státní správy a samosprávy města Pardubice, zástupci Armáda České republiky, válečných veteránů a občané města Pardubice.

Na organizaci pietní aktu a položení květinových darů se podíleli vojáci z pardubického 141. zásobovacího praporu.

Za Senát České republiky se padlým hrdinům u památníku poklonila paní Miluše Horská, senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko, za Armádu zde položil květinový dar náčelník štábu 14. pluk logistické podpory podplukovník generálního štábu Karel Kostelecký společně s majorkou Lucií Šimonovou z Krajského vojenského velitelství Pardubice.