Rozloučení v pátek 23. dubna:
8.15 KASAL Zdeněk, důch. 1934, Přelouč
9.00 MATULÍKOVÁ Vlasta, důch. 1949, Drozdice
10.30 ONDRIŠIK Ivan, důch. 1950, Pardubice
11.15 MATUŠKA Pavel, důch. 1944, Pardubice
12.00 SEMENCOVÁ Vlasta, důch. 1933, Hlavečník
13.00 STRÁNÍKOVÁ Jaroslava, důch. 1927, Semín
13.45 FRODL Miroslav, důch. 1928, Pardubice
14.30 Mgr. HORÁKOVÁ Květuše, důch. 1944, Nové Město
15.15 KREJCAROVÁ Květoslava, důch. 1925, Pardubice

Čest jejich památce.