Vzdělání. Sport. Sebevědomí. Program nazvaný Vzděláním a sportem k sebevědomí by se dal obecně shrnout do starořeckého: kalokaghatia, ideál občana a cíl výchovy, řečeno dnešním jazykem, všestranně zdatný člověk. Kalos znamená krásný a aghatos dobrý. Tyrš na základě těchto myšlenek vytvořil Sokol a jeho filosofii.

Během nedávné prezentace programu Vzděláním a sportem k sebevědomí byly uděleny ceny Kalos agathos největším podporovatelům tohoto programu z České a Slovenské republiky.

Cenu obdržel i Jozef Koprivňanský, člen dozorčí rady Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Jaroslav Winkler