Čtenáři tak na 420-ti stranách naleznou záběry nejen ulic a zákoutí Starého města, ale také např. dnes již neexistující tzv. staré Karloviny, ale také zákoutí Palackého třídy, někdejších průmyslových podniků v okolí starého nádraží, legendárního hotelu Veselka, staré synagogy, dnes již neexistujících míst okolo dnešní Sukovy třídy, ale také výletního místa na Vinici či válečné karanténní nemocnice v místě dnešního sídliště Dukla. V knize nechybí ani pohlednice zachycující okrajové části města, jako např. Svítkov, Rosice nad Labem, Černou za Bory nebo Staré Čivice.

Jan Řeháček