Nedílnou součástí tohoto plesu je charita. Stejně jako v minulých ročnících je partnerem této společenské akce Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) - otevřené sdružení a střecha neziskových organizací v Pardubickém kraji.

Vybrané peníze budou použity na Burzu filantropie, díky které už bylo podpořeno v regionu přes tři sta projektů neziskových organizací.

Jiří Pešek