Letos v září jsme se s Mateřskou školou Pastelka zapojili do krásného projektu našeho města Pardubic známého pod názvem Evropské město koní 2020. A protože se Pardubice staly v tomto roce nositelem jedinečného putovního titulu Evropské město koní, děti z MŠ Pastelka nezahálely a v průběhu několika dnů měly možnost si vyzdobit vnější i vnitřní prostoty vším, co je spjaté a souvisí s koňmi. Nápadů i elánu do tvoření bylo opravdu hodně a my jsme měli radost, s jakou vervou se děti do tohoto projektu pustily. A abychom si vše dosyta užili, proběhla v mateřské škole Pastelka zábavná sportovní akce s názvem „ Malá pardubická“. Děti se tak na jedno dopoledne staly žokeji i koníky a zdárně zdolávaly připravené překážky, které nám na tuto akci zapůjčilo Dostihové závodiště Pardubice. Samotné závody odstartoval pan starosta Hejný a za přispění zřizovatele Statutárního města Pardubic byly všechny děti náležitě a spravedlivě obdarovány odměnami, tak jak se na správné závody sluší a patří. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s výše uvedenou akcí pomohli i zúčastnili se. Moc jsme si to s dětmi užili a již se těšíme na další akci tohoto druhu.

Kolektiv MŠ Pastelka