Velká část Pardubického kraje a samotné současné krajské město vděčí za svůj rozvoj právě Ing. Janu Pernerovi. Byl to totiž mladý inženýr, který železniční dráhu z Olomouce do Prahy a Drážďan natrasoval přes do té doby provinční město. Město, které bylo rodákovi ze středočeských Bratčic domovem. „Je to přímo ukázkový příklad toho, jaký význam má dopravní cesta pro rozmach regionu,“ tvrdí náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Díky Janu Pernerovi se region, a především samotné město Pardubice, dočkal rychlého rozvoje. Se stejnou motivací dnes po dvou stoletích pracujeme na vzniku Dopravního uzlu Pardubice, který z krajského města udělá křižovatku dopravních cest a moderní multimodální centrum.“

Dnešní Pardubice nesou řadu přívlastků – město perníku, město sportu, díky Pernerovi a řadě jeho následovníků si právem přivlastňují i přídomek hlavní město dopravy. „Proto si musíme s vděčností odkaz Jana Pernera hrdě připomínat a vzdávat mu náš hold,“ myslí si předseda Společnosti Jana Pernera, známý pardubický historik Jiří Kotyk. Právě společnost, v jejímž čele Kotyk stojí, před několika lety odkoupila a zrenovovala na Městských hřbitovech v Pardubicích hrobku, ve které našel Jan Perner místo svého posledního odpočinku. U ní se každoročně koná vzpomínkový akt, při kterém si významní hosté slavného železničního stavitele připomínají.

Ačkoliv je letošní rok plný různých restrikcí v souvislosti s nákazou koronavirem, Pardubice si odkaz Jana Pernera v jen lehce omezeném režimu připomněly. Hrobku rodiny Machoňových, ve které železniční projektant leží, ozdobily čerstvé květiny a věnce a přední osobnosti veřejného života se sklonily před Pernerovou památkou. „Janu Pernerovi bezesporu patří naše úcta, neboť vybudování železniční trati, kterou trasoval a která zajistila průmyslový rozvoj města, je jedním z nejdůležitějších milníků v historii Pardubic,“ říká náměstek primátora Jan Mazuch. „Je naprosto nepochybné, že rozhodnutí vést železnici přes Pardubice, určilo městu směr jeho budoucího vývoje.“

Ilustrační foto.
Bez roušky ne! Úředník radnice v Holicích se nakazil koronavirem

Na pietní setkání navázal poté v odpoledních hodinách happening pro veřejnost před hlavním pardubickým vlakovým nádražím. Lidé se tady setkali u sochy Jana Pernera a program oživila hudební produkce v podání Sinatra Jazz tria. „V dnešní hektické době často zapomínáme na ty, kteří stáli na začátku něčeho, co nyní považujeme za samozřejmost. Jsem proto rád, že jsme se alespoň na chvíli zastavili a památku Jana Pernera důstojně oslavili,“ dodal náměstek hejtmana Kortyš.

Za Společnost Jana Pernera Danuše Hykšová