Premiéru měla loni ve Francii, v letní sezóně ji obdivovali návštěvníci pardubického zámku a nyní září v Senátu Parlamentu České republiky. Výstava Pernštejnské ženy a Evropa, společná putovní instalace Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice, měla v pondělí 22. listopadu vernisáž. Do Senátu ji pozvala senátorka Miluše Horská.

„Tato expozice, která byla poprvé vystavena ve Štrasburku, ukazuje, jak šlechtičny v novověku napomáhaly formování evropské kulturní identity. Téma prosazování žen v politice je i aktuální téma a bych byla ráda, kdyby se toto téma znovu otevíralo, aby ho i tato výstava vyvolala. Máme na co navázat,“ připomněla senátorka Miluše Horská. „Je to výstava, která má průnik až do dnešních dní,“ zdůraznila senátorka.

Aktivní záložnice na komplexním polním výcviku v Boleticích, zleva Aneta, Tereza a Renata.
FOTO: Přichází ženy, které civilní povolání občas vymění za maskáče a samopal

„Historiografie se dlouho nevěnovala dějinám žen. Ve výstavě ukazujeme pernštejnské ženy jako zprostředkovatelky nejvyšší kultury doby raného novověku. Pernštejnové po sňatku Vratislava z Penštejna s Marií Manrique de Lara vstoupili do nejvyšší evropské politiky, přijali ideje vládnoucí habsburské dynastie a dámy tohoto rodu navázaly vztahy po celé Evropě,“ vysvětlil  ředitel Východočeského muzea v Pardubicích a jeden z autorů výstavy Tomáš Libánek. Díky těmto vazbám se Pernštejnský palác v Praze stal významným ohniskem, odkud do českého prostoru pronikaly kulturní vlivy románského Středomoří. Šlo přitom nejen o tzv. vysokou kulturu, tedy literaturu, hudbu či výtvarné umění, ale i o záležitosti každodenního života, jako je gastronomie anebo móda.

Podkladem pro scénář výstavy byla kniha spoluautora výstavy Pavla Marka, vedoucího Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Ten se bohužel vernisáže nemohl zúčastnit.

Výstava je součástí programu 500 let renesance ve východních Čechách. V Senátu zůstane dva týdny.

Kateřina Procházková Skůpová