V rámci Dne Pardubického kraje, který pořádala samospráva Pardubického kraje společně se složkami integrovaného záchranného systému, proběhl na Pernštýnském náměstí v Pardubicích slavnostní nástup pěší roty Aktivní zálohy praporečníka Karla Bezdíčka Krajského vojenského velitelství Pardubice u příležitosti 20. výročí vzniku Krajského vojenského velitelství Pardubice. V průběhu slavnostního ceremoniálu byly předány medaile za službu v aktivní záloze vojákům teritoriální jednotky a dále byly věnovány stuhy na prapor jednotky aktivní zálohy Československou obcí legionářskou, poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markem Výborným a starostou Krajského sdružení dobrovolných hasičů Pardubického kraje Josefem Bidmonem.

Před samotným zahájením aktu uvítal významné hosty v historickém sále v pardubické radnici Ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Petr Holý.

Velitel nastoupené pěší roty Aktivní zálohy poté podal hlášení o připravenosti jednotky ke slavnostnímu aktu zástupci velitele Teritoriálních sil plukovníku Jaroslavu Hrabcovi. Celému ceremoniálu a následné prezentaci armády přihlížely stovky návštěvníků.

Na základě dosahovaných výsledků pěší roty aktivní zálohy v uplynulém období rozhodla ministryně obrany České republiky o udělení medaile za službu v aktivní záloze třetího stupně. Tyto medaile si převzalo patnáct aktivních záložníků pěší roty z rukou zástupce velitele Teritoriálních sil a ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice. Mezi dekorovanými byl i četař Jiří Všetička, který zároveň obdržel od ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice Pamětní list za dvacet let působení u teritoriální jednotky. Četař Všetička nadále zůstává vojákem aktivní zálohy v jednotce odboru biologické ochrany Těchonín.

Součástí nástupu bylo i věnování stuh u příležitosti 20. výročí vzniku Krajského vojenského velitelství Pardubice. Na teritoriu Pardubického kraje působilo od 1. ledna 2003 tzv. „20. Krajské vojenské velitelství“ se sídlem v Pardubicích. Tehdejším velitelem byl ustanoven plukovník Josef Růt. S vytvořením tohoto velitelství bylo hlavním úkolem vystavět 201. strážní rotu aktivní zálohy. Tato teritoriální jednotka obdržela z rukou tehdejšího hejtmana Pardubického kraje Romana Línka prapor jednotky při slavnostní ceremonii ve Vysokém Mýtě. Na základě zákona o branné povinnosti bylo 1. ledna 2005 toto velitelství přejmenováno na Krajské vojenské velitelství Pardubice. V roce 2021 obdržela teritoriální jednotka aktivní zálohy čestný název praporečníka Karla Bezdíčka z rukou Československé obce legionářské. Z tohoto důvodu se předsednictvo republikového výboru Československé obce legionářské rozhodlo věnovat stuhu na prapor pěší roty Aktivní zálohy, kterou při této příležitosti dekoroval zástupce spolku František Bobek se slovy: „Je mi ctí, že nosíte jméno praporečníka Karla Bezdíčka a tak dlouho se zodpovědně připravujete k obraně naší vlasti. Blahopřeji Vám k dalšímu významnému ocenění.“

Stuhu pěší rotě na této akci předal také poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Marek Výborný jako výraz ocenění činnosti této teritoriální jednotky.

Starosta Krajského sdružení dobrovolných hasičů Pardubického kraje Josef Bidmon věnoval stuhu pěší jednotce jako výraz ocenění vzájemné spolupráce. Krajské vojenské velitelství Pardubice spolupracuje s dobrovolnými hasiči v oblasti ochrany obyvatelstva a při realizaci projektu přípravy občanů k obraně státu na základě memoranda o spolupráci.

Celý slavnostní ceremoniál doprovázela Ústřední vojenská hudba Praha a jednotka Čestné stráže Armády České republiky.

Pozdravit vojáky přišel také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který ocenil a vyzdvihl význam aktivní zálohy, která je založena na principu dobrovolného zapojení do přípravy na obranu našeho státu a ochoty v případě potřeby nasadit i svůj život.

S krátkou zdravicí vystoupil také poslanec Marek Výborný, který ve svém projevu zdůraznil, že si stále více občanů uvědomuje, že bezpečí a jistoty naší země nedokážou zajistit samotné ozbrojené složky, ale že obrana je věcí celé společnosti.

Vzhledem k tomu, že Krajské vojenské velitelství Pardubice a její pěší rota patří od 1. ledna 2021 do se stavy Teritoriálních sil Armády České republiky, pogratuloval na závěr nástupu vojákům aktivní zálohy zástupce velitele plukovník Jaroslav Hrabec, který ve svém projevu zdůraznil, že jim patří respekt a uznání, že vedle své profese na sebe berou závazek a připravují se k tomu, aby v případě potřeby dokázali ochránit svou vlast.

„Jsem rád, že pevné jádro pěší roty tvoří stále ti, kteří do ní vstoupili již při jejím vzniku. Příprava k plnění úkolů spojených s obranou vlasti nebo pomoc v krizových situacích je pro ně samozřejmostí a své zkušenosti mohou tak předávat mladší generaci,“ prohlásil po ukončení ceremoniálu ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Petr Holý.

Po ukončení slavnostního nástupu mohli návštěvníci navštívit na Komenského náměstí stánek Krajského vojenského velitelství Pardubice. Pro děti zde byly připraveny různé soutěže. Mohly si například vyluštit kvíz zaměřený na „Přípravu občanů k obraně státu“ nebo vyzkoušet protichemickou ochranu. Za každou splněnou aktivitu dostaly drobný dárek. Zájemci o službu v Armádě České republiky mohli navštívit stánek rekrutačního pracoviště Pardubice. Návštěvníci akce včetně dětí různého věku si také mohli vyzkoušet svoji přesnost střelby na cíl airsoftovými zbraněmi. Tuto akci podpořili i vojáci ze 141. zásobovacího praporu 14. pluku logistické podpory, kteří zde zabezpečili představení své techniky, konkrétně Tatry T-815 a Toyoty Hilux. Dále zde návštěvníci mohli vidět ukázky ručních zbraní a dynamickou ukázku boje zblízka.

Tereza Kembická