Roveňský poločas se zeptal za Vás… Petice, co nového? V Dolní Rovni v prvním čtvrtletí 2024 vznikly nezávisle na sobě dvě petice, které reagovaly na návrh stanovení záplavového území naší obce (oprávněné osoby ve věci zastupování Ing. František Konvalina a pan Morávek z Dolní Rovně). V období kolem 5. dubna 2024 byly petice odeslány kompetentním státním orgánům, konkrétně na Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad Pardubického kraje, MÚ Holice a Povodí Labe s. p.

Dovoluji si upozornit, že z ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů vyplývá, cituji: Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Zeptal jsem se proto Ing. Františka Konvaliny a zároveň i starosty obce Dolní Roveň dne 1. 6. 2024, dávno poté co v zákoně stanovených 30 dnů uplynulo, co je v dané věci nového. Ing. Miloš Horák, starosta obce Dolní Roveň uvedl: „Petice vznikla z iniciativy občanů obce, vyřízení by mělo probíhat prostřednictvím osoby oprávněné v této věci občany zastupovat. Ze strany obce bylo osloveno v dané věci Ministerstvo zemědělství v čele s ministrem Ing. Markem Výborným, Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad i Povodí Labe s.p. Mohu Vám dnes sdělit, že dne 17. 6. 2024 přijede k nám do Dolní Rovně pan ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný, který si chce osobně prověřit stav věci a dále o ní jednat. Prioritou, kterou prosazujeme, je maximální zprůchodnění toku Lodrantky, aby se snížilo riziko vzniku povodní. Za tím účelem budeme vyvíjet i maximální úsilí ve snaze získání státních dotací, např. v gesci Ministerstva životního prostředí tak, aby se všemi kompetentními orgány a institucemi bylo možné řešit další protipovodňová opatření ke snížení rizika zaplavení naší obce. Věřím, že naši snahu podpoří i Krajský úřad Pardubického kraje. Nebráníme se ani spolupráci se správcem našich vodních toků, kterým je Povodí Labe s. p., ale nechceme a nemůžeme v rámci svých rozpočtových možností přebírat na obec povinnosti, které patří do náplně předmětu činnosti tohoto správce vodních toků. ŘSD, respektive Ministerstvo dopravy? Od nich jsme se v souvislosti s případným ohrožením obce vodou přivedenou z dálnice a dalších ploch (odpočívka) do obce žádného příslibu spolupráce nedočkali. Přestože se výrazně zmenšila plocha pro vsakování přívalových vod a voda Točivým potokem teče přímo do středu obce… Pokud jde o petice, z mé strany se jedná o iniciativu občanů, které si vážím, ale zatím nemám žádné informace o vyřízení.“

Sdělení Ing. Františka Konvaliny: "Na petici odpověděli dva adresáti ze čtyř. MÚ - vodoprávní úřad Holice a Krajský úřad Pardubického kraje. Oba úřady ve shodě konstatovaly drobné chyby v přípravném řízení, které uplatní při rozhodování o záplavovém území. Úplné znění jsem chtěl říci na zasedání obce, ale byl jsem zdravotně indisponován."

Podali jste k návrhu připomínky na MÚ v Holicích? Já ano, někdy koncem března 2024. Ale reakce rovněž nula. Zatím! Níže se případně můžete podívat na reportáž TV Nova, vysílanou už dříve, která obsahuje i názory občanů či tiskové mluvčí Povodí Labe s.p. A co říci na závěr? Vrtochy počasí jsou strašidelné, čas letí jak voda, řeč plyne a výsledky? Zatím nic moc… Pro názornost přikládám obrázky z knihy o Rovni z roku 1939, obrázky čtyři roky staré, z povodně v Rovni dne 29. 6. 2020 a aktuální pohled na koryto Lodrantky dne 2. 6. 2024. Pozorujete co se zlepšilo? No nic, máme před sebou Evropské volby a brzy budou i ty volby krajské či parlamentní…